GDPR – Požadavky

V této agendě je možné evidovat požadavky daných subjektů v případě, že uplatní některé ze svých práv.

Mohou mezi ně patřit požadavky typu:

  • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku

pozadavky

Zkratka – jednoznačný identifikátor požadavku

Stav – současný stav požadavku

Typ – typ požadavku

Datum zahájení – datum zahájení platnosti požadavku

Termín vyřešení – datum, do kdy má být požadavek vyřešen

Datum vyřešení – datum vyřešení požadavku

Adresář – výběr objektu daného subjektu v adresáři

Řešitel – uživatel zodpovědný za tento požadavek (agenda Osoby a uživatelé)

Texty

  • Okolnosti – okolnosti daného požadavku (text)
  • Poznámka – poznámka (text)

Komunikace – popis komunikace se subjektem (text)

Přílohy – sekce pro přidání přílohy k požadavku