Zjednodušte si práci předvyplněním záložky EET

Nastavením elektronické evidence tržeb (EET) v ABRA FlexiBee si již většina z vás pravděpodobně prošla. Přehledně vás jím provede videonávod na téma Odesílání dokladů do EET.

Práci s EET v ABRA FlexiBee si ale můžete ještě zjednodušit nadefinováním jednotlivých typů dokladů, abyste nemuseli při vystavování dokladu pokaždé vyplňovat záložku EET.

Nový záznam faktury v ABRA FlexiBee

Pro vydané faktury využijte následující postup:

V modulu Prodej vyberte volbu Typy dokladů a následně Typy vydaných faktur.

Typy vybraných faktur v ABRA FlexiBee

Vyberte příslušný typ dokladu a klepněte na tlačítko Změnit. Na záložce Účtování v sekci EET ve spodní části okna nastavte požadované hodnoty pro pole Režim EET, Označení pokladního zařízení, Označení provozovny a Limit odpovědi (s).

EET dialog v ABRA FlexiBee

Toto nastavení se automaticky promítne do každého nově založeného dokladu.

Pole Stav odeslání a FIK se doplní až po odeslání dokladu do EET.

STva odeslání EET v ABRA FlexiBee

V případě, že si přejete při ukládání dokladu rovnou doklad vytisknout, v nastavení typu dokladu na záložce Tisk zaškrtněte pole „Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu“. V případě, že je tato volba označená, doklad se rovněž automaticky odesílá do EET bez dotazu, zda tak chcete učinit.

Obdobné nastavení lze použít i pro moduly Pokladna (Peníze – Typy dokladů – Typy pokladních dokladů) a Prodejní kasa (Prodej – Typy dokladů – Seznam prodejních kas).

V případě, že máte více provozoven, doporučujeme vytvořit více typů dokladů, které rozlišíte přiřazením označení jednotlivých provozoven. Označení provozovny na typu dokladu se musí shodovat s označením provozovny na certifikátu pro EET, který jste si nahráli do ABRA FlexiBee.

V případě, že rozlišujete doklady, které spadají do EET a doklady, které EET nepodléhají, doporučujeme vytvořit různé typy dokladů i pro tyto skupiny.


Doporučujeme: Před nastavením EET v typech dokladů je nutné důkladně rozmyslet, z kterých modulů se budou doklady do EET odesílat.