Import dat do Flexi přes Open source aplikaci

Zatímco podnikatelé si systém ABRA Flexi chválí pro cloudovou dostupnost a jednoduchost, mezi ajťáky je ceněn především pro své rozhraní REST API. Přes velmi dobře zdokumentované API se do účetního systému otevírají vrátka pro aplikace třetích stran a komunikaci s dalšími datovými zdroji.

Vítězslav Dvořák z Vitex Software nám představil vlastní PHP ABRA Flexi, kterou vytvořil pro společnost Spoje.net. Knihovnu napsal jako zakázkovou aplikaci pro převod dat ze staršího účetního systému do ABRA Flexi. A jako fanda Linuxu a Open source aplikaci zveřejnil, po dohodě s investorem, pod licencí GNU na Githubu.

Dvořák PHP ABRA Flexi sám popisuje jako „PHP knihovnu pro snadnou práci s českým ekonomickým systémem ABRA Flexi. Knihovnu stále aktivně vyvíjí, a je tak k dispozici pro všechny, kteří hledají nástroj pro přenos dat do Flexi.

Vznik knihovny

Firma Spoje.net poskytuje na Praze 6 internetové připojení a další hostingové služby. Množství klientů do podnikání přineslo velké objemy účetních dat, a ty si zase vyžádaly změny na poli účetního programu. Obnova SW vybavení byla nevyhnutelná, a proto Spoje oslovily nezávislého konzultanta a vývojáře Vítězslava Dvořáka s požadavkem na řešení převodu dat do moderního účetního systému. „Když chce zákazník účetní systém, nerozmýšlím se a doporučím ABRA Flexi,“ říká V. Dvořák. „Důvodem je především otevřené rozhraní REST API.“ Spoje využily doporučení a domluvily se na vytvoření datového můstku pro převod dat ze staršího účetního systému do ABRA Flexi.

FlexiPeeHP logo

Spoje.net a PHP ABRA Flexi

 • 24000 faktur převedeno během 6 hodin.
 • Převedeno přes 4000 skladových záznamů.
 • net umožnily knihovnu zveřejnit jako OpenSource.

Použití knihovny

PHP ABRA Flexi má univerzální využití. Je to nástroj, který poskytuje objekty připravené pracovat s agendami účetního systému. Snadno se instaluje na Debianu, Ubuntu a odvozených  operačních systémech. Pro ostatní systémy je k dispozici jako PHP Knihovna pro Composer nebo jako kontejner pro Docker.

Pro základní použití stačí jen 2-3 řádky kódu – programátor nemusí v knihovně nic víc měnit a volá jen příslušné funkce knihovny.

PHP ABRA Flexi je pro vývojáře k dispozici včetně jednoduchého příkladu jak nastavit připojení a vyžádat si ze serveru data. Ústřední komponentou celé knihovny je Třída FlexiBeeRO, která je schopna pomocí PHP rozšíření curl komunikovat s REST Api Flexi. Z ní jsou pak odvozeny třídy pro jednotlivé evidence, obsahující metody pro často používané operace, například „Spáruj“ v případě vydaných faktur.

Aktuálnost knihovny zaručena přímo od V. Dvořáka

Knihovna PHP ABRA Flexi obsahuje i stále se rozrůstající sadu UnitTestů. S každou verzí ABRA Flexi vychází nová verze knihovny – je tak zajištěna maximální kompatibilita s účetním systémem. Každá nová verze je strojově testována a kontrolována několika nástroji pro zlepšování kvality kódu.

Vývojový Nástroj Flexplorer

Od stejného autora s využitím knihovny PHP ABRA Flexi je k dispozici také specializovaný OpenSource Vývojářský nástroj Flexplorer který umožňuje:

Flexplorer logo

 • zobrazovat informace o Flexi a jeho Licenci,
 • pracovat s formáty JSON, XML a CSV,
 • zobrazovat obsah všech dostupných evidencí ve všech firmách,
 • zobrazovat strukturu evidence,
 • odesílat přímé požadavky na server a zobrazovat výsledky,
 • nastavovat ChangesAPI a přidávat WebHooks,
 • testovat odpovědi WebHook skriptu zpracovávajícího změny z Flexi,
 • hromadně zakládat a rušit účetní období,
 • rozlišovat evidence, které jsou z důvodu licence nedostupné,
 • zobrazovat vedle json výsledku požadavku i stránku z Flexi,
 • upravovat Externí ID záznamů.

Jak se nezávislému vývojáři spolupracuje s ABRA Flexi

„Oceňuji Flexi jako produkt, ale také jako firmu, která mě, nezávislého programátora, vždy podpořila. Z mého pohledu je Flexi výjimečné tím, že jde provozovat pod Linuxem, svými možnostmi REST API a integrace obecně a suprovým dotazovacím jazykem. Musel jsem pochopit názvosloví systému, a pak již nebyly větší problémy,“ popisuje Vítězslav Dvořák. „Oceňuji také myšlenku a systém externích ID, kterých jde, z externích systémů, uložit více. No a podpora ze strany vývoje Flexi je vstřícná – mají svatou trpělivost s mými ne vždy bystrými otázkami a bugreporty.“

Vítězslav Dvořák z Vitex Software při prezentaci PHP ABRA Flexi.

Vítězslav Dvořák