ABRA Flexi na prodejnách

Software ABRA Flexi je plně připraven k nasazení na prodejnách. Obsahuje modul s prodejní kasou, která umožňuje práci se čtečkou čárových kódů, pokladním displejem a terminálem na platby kartou. Samozřejmostí je plná integrace EET.

Modul Prodejní kasa

ABRA Flexi má svůj specializovaný modul pro prodejny. Oproti modulu Vydané faktury je jeho okno značně zjednodušeno, aby obsluha kasy nebyla zmatena množstvím pro ni nedůležitých tlačítek.

Prodejní kasa

Prodejní kasa přesto stále umožňuje zadávání všech potřebných údajů, které každý obchodník potřebuje. Ceny se vypočtou podle ceníku, z něhož je možné zboží vybírat a určovat odebrané množství. Prodejní kasa samozřejmě reflektuje nastavení cenotvorby, takže není problém připravit množstevní slevy nebo specializované ceny pro konkrétní zákazníky. Po výběru zboží z ceníku se může zobrazit i obrázek zboží, aby obchodník na první pohled věděl, že vybral správně. Nakonec stačí určit množství prodávaného zboží a stisknout tlačítko Uložit.

Zadání jedné položky je tedy velmi rychlé a intuitivní.

Elektronická evidence tržeb

Modul Prodejní kasa je samozřejmě připraven na EET. V typu dokladu v Seznamu prodejních kas předvyplníte všechny potřebné údaje jako označení provozovny a pokladního zařízení. Nahrajete si certifikát a můžete začít. Obsluha již dále nemusí EET vůbec řešit. Jen zadává a tiskne doklady. Při tisku účtenky se automaticky odesílá doklad na finanční správu a na dokladu je pak vytištěn požadovaný FIK a další údaje.

Čtečka čárových kódů

Celý prodejní proces je možné zjednodušit použitím čtečky čárových kódů. Pokud do ceníku ke zboží vyplníte patřičné EAN kódy, při prodeji stačí načítat EAN kódy ze zboží a Prodejní kasa bude sama přidávat příslušné položky.

Stejný postup je možné použít i pro zboží s výrobními čísly, která jsou důležitá například pro počítačový hardware. Na většině takového typu zboží jsou výrobní čísla zobrazena formou čárového kódu. Po načtení kódu z výrobku se ABRA Flexi pokusí najít zboží s ekvivalentním EAN kódem a pokud se mu to nepodaří, zkusí najít kód v tabulce výrobních čísel.

Čtečka čárových kódů Honeywell Eclipse

Chcete-li využívat plného potenciálu čtečky čárových kódů, je potřeba ji správně nakonfigurovat. Čtečka s továrním nastavením totiž nespustí ve Flexi adekvátní akci, ale jen načte čárový kód. Je potřeba ji přesvědčit, aby nejprve aktivovala kombinaci kláves Ctrl+F10 (nebo jinou kombinaci definovatelnou v nastavení firmy), pak načetla EAN kód a potvrdila klávesou Enter.

Návod na nastavení čtečky čárových kódů je dostupný na webu flexibee.eu.

Pokud čtečku naprogramujete tak, že jako prefix aktivuje klávesu F10, bude možné na klávesnici počítače zadávat i množství načteného zboží. Toho lze využít například v obchodě s váženým zbožím, kde máte na listu papíru vytištěny čárové kódy zboží, odkud je snímáte a následně zadáváte hmotnost.

Pokladní display

K modulu Prodejní kasa je možné připojit i displej, který zákazníkovi průběžně ukazuje celkovou částku nákupu a cenu aktuálně přidaného zboží. Nejedná se o nic jiného, než s čím se každý běžně sekává třeba supermarketech. Zákazník tedy nevidí, co pokladní zadává do systému, ale jen údaj o ceně.

Připojení informačního displeje není nic složitého. Na počítači, k němuž má být displej připojen, je potřeba zjistit adresu příslušného portu a vytvořit správný soubor pos.xml. Návod na připojení displeje je opět k nalezení na webových stránkách flexibee.eu.

Pokud modul Prodejní kasa nepoužíváte přímo na prodejně, je možné s jeho pomocí zjednodušit evidenci Vydaných faktur.

Platební terminál pro platby kartou

Platbu kartou dnes zákazník očekává téměř v každé prodejně. Proto je důležité snadné propojení platebního terminálu s prodejní kasou. A právě takové rychlé propojení ABRA Flexi umožňuje. Terminál je možné připojit jak sériovým rozhraním (COM), tak i prostřednictvím běžné počítačové sítě (protokol TCP).

Úhrady platební kartou

Pokud na pokladně jako úhradu dokladu vyberete Platební kartu, po stisku tlačítka Dokončit pošle ABRA Flexi do terminálu potřebné údaje, což umožní úhradu.

Návod na připojení platebního terminálu naleznete v Knowledgebase.