Uživatelská tlačítka v ABRA FlexiBee

Již více než rok funguje v ABRA FlexiBee užitečná podpora tvorby uživatelských tlačítek. Jedná se o jednu z řady možností, jak zpříjemnit a zrychlit práci v účetním systému, díky níž odpadá potřeba přeskakovat z jedné aplikace do druhé. Funkce totiž umožňuje do ABRA FlexiBee přidat tlačítko, které ve webovém prohlížeči otevře konkrétní adresu.

Pokud tedy ke své práci využíváte různé systémy nebo webové portály, díky uživatelským tlačítkům k nim získáte přímý přístup rovnou z ABRA FlexiBee.

Jaké jsou příklady využití

Ve FlexiBee vedete adresář firem. Odběrateli vystavujete fakturu, a ještě před jejím odesláním potřebujete ověřit, zda jsou všechny údaje stále aktuální. Připravíte si tedy uživatelské tlačítko, které otevře jeho záznam na justice.cz, kde si data rychle ověříte.

Nebo při vystavování faktury potřebujete prodloužit zákazníkovi licenci. Vystavíte tedy novou fakturu. Pak kliknete na uživatelské tlačítko, které otevře systém pro správu licencí, kde najdete potřebnou licenci. Tu pak ihned prodloužíte. Odpadá tedy nutnost ručně přepínat do webového prohlížeče a v systému pro správu licencí hledat danou licenci. Pokud za den vystavujete velké množství faktur spojených s další operací, jedná se o značnou úsporu času.

Webová stránka schovaná za uživatelským tlačítkem nemusí nutně zobrazovat pouze údaje. Je možné využít například PHP nebo Javascriptu pro vytvoření jednoduché aplikace, která po spuštění provede definovanou činnost a bude tímto způsobem měnit data přímo ve FlexiBee.

Ilustrovat to lze na příkladu s prodlužováním licence, který je možné zjednodušit tak, že uživateli se po kliknutí zobrazí rovnou stránka s informací, že licence byla prodloužena. Potřebné operace v systému pro správu licencí totiž za uživatele provede stroj.

Dalším praktickým využitím je automatické párování. FlexiBee pro automatické párování banky a faktur podporuje jen čtyři možnosti (variabilní symbol + účet + částka, variabilní symbol + částka, variabilní symbol a částka). Tyto možnosti ale nemusí všem firmám stačit a vyhovovat. Je tedy možné pomocí API naprogramovat vlastní párování. Jak ale účetní vysvětlit, že když bude chtít párovat doklady, musí otevřít prohlížeč a zadat adresu, kde vyplní jméno, heslo a spustí se jí párování? Není skvělé, že lze přímo do FlexiBee přidat uživatelské tlačítko pro automatické párování? Účetní jen klikne a všechno se po chvíli spáruje samo.

Podobně lze zacházet i s různými, ve FlexiBee nepodporovanými, bankovními výpisy. Stačí naprogramovat jednoduchou webovou aplikaci, která umožní uživateli vybrat soubor a naimportovat ho do FlexiBee. Aplikace se pak zpřístupní přes uživatelské tlačítko.

Jak vytvořit uživatelské tlačítko?

Práce s uživatelskými tlačítky je v ABRA FlexiBee možná jen pomocí XML importu nebo API. Není to tedy operace pro úplné začátečníky, ale v dokumentaci je postup přehledně a důkladně popsán. Uživatelské tlačítko by si tedy měl zvládnout přidat každý pokročilejší uživatel.

Příklad tlačítka

<winstrom version="1.0">
 <custom-button>
  <id>code:TICKET-FAV-DETAIL</id>
  <url>
   <![CDATA[https://support.mojefirma.cz/staff/Tickets/Ticket/View/${object.cisObj}]]>
  </url>
  <title>TICKET</title>
  <description>Zobraz ticket v helpdeskovém software</description>
  <evidence>faktura-vydana</evidence>
  <location>detail</location>
  <browser>desktop</browser>
 </custom-button>
 <custom-button>
  <id>code:TICKET-FAV-LIST</id>
  <url>
   <![CDATA[https://support.mojefirma.cz/staff/Tickets/Ticket/View/${object.cisObj}]]>
  </url>
  <title>TICKET</title>
  <description>Zobraz ticket v helpdeskovém software</description>
  <evidence>faktura-vydana</evidence>
  <location>list</location>
  <browser>desktop</browser>
 </custom-button>
</winstrom>

Tento XML soubor přidává do FlexiBee dvě uživatelská tlačítka. Jedno na přehled vydaných faktur a druhé na detail vydané faktury. Funkčnost je u obou stejná. Z pole číslo objednávky (zde máme do FlexiBee uloženo číslo ticketu ve firemním helpdeskovém software) se načte identifikátor ticketu a doplní do URL https://support.mojefirma.cz/staff/Tickets/Ticket/View/ , které se následně otevře ve standardním prohlížeči webových stránek.

<winstrom version="1.0">
 <custom-button>
  <id>code:HEUREKA-DETAIL</id>
  <url>
   <![CDATA[${object.popis}]]>
  </url>
  <title>HEUREKA</title>
  <description>Zobraz produkt na Heurece</description>
  <evidence>cenik</evidence>
  <location>detail</location>
  <browser>desktop</browser>
 </custom-button>
 <custom-button>
  <id>code:HEUREKA-LIST</id>
  <url>
   <![CDATA[${object.popis}]]>
  </url>
  <title>HEUREKA</title>
  <description>Zobraz produkt na Heurece</description>
  <evidence>cenik</evidence>
  <location>list</location>
  <browser>desktop</browser>
 </custom-button>
</winstrom>

Další ukázkové tlačítko se přidá na ceník a umožňuje otevřít adresu zadanou v poli popis.
V tomto případě je v popisu ceníku uloženo URL zboží na serveru heureka.cz (např. http://mobilni-telefony.heureka.cz/apple-iphone-5s-16gb/), kde se rychle dozvíte, za jaké ceny prodává toto zboží konkurence.
Uživatelské tlačítko vyvolá adresu zadanou v poli popis

Propojení systémů

V současné době každá firma často využívá na konkrétní činnost nějaký specializovaný systém, protože ten jí nejvíc vyhovuje. Ale pak začíná problém, jak všechny tyto systémy udržet pohromadě, na nic nezapomenout a mít ve všech správná data. ABRA FlexiBee je díky API a teď i uživatelským tlačítkům k propojení těchto specializovaných systémů to nejlepší řešení.

Prostudujte si dokumentaci uživatelských tlačítek v ABRA FlexiBee.