GDPR ve Flexi

Jak jistě víte, dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které má za úkol výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů.

Ve Flexi s verzí 2018.2.0.1, vydanou 18. 5. 2018, vyšel nový modul pro podporu nařízení GDPR.

Přehled změn:

V jednotlivých agendách přibyla možnost nahlédnout do účelů, které se vážou ke konkrétnímu záznamu. Díky tomu jste schopni říci, jaké účely vás opravňují data uchovávat (tlačítko Účely).

ucel

V každé agendě, která má podporu GDPR, přibyla možnost zobrazit data, ke kterým neexistuje souhlas ke zpracování (tlačítko nebo služba Zkontrolovat GDPR).

sluzba

Předem jsme označili systémová pole, ve kterých se z podstaty věci objevují osobní údaje. Navíc Vám dovolujeme definici libovolně rozšířit – agenda Definice účelů.

Agenda Účely slouží pro rychlý přehled všech účelů napříč systémem. Umožní dohledat již neplatné účely a provést potřebnou akci (výmaz, anonymizace, prodloužení, …).

Agenda Evidence požadavků slouží jako důkazní evidence. Zde se evidují jednotlivé požadavky, které vyplývají z práv subjektů (oprava, výmaz, omezení zpracování, …).

Modul GDPR:

V první řadě, pro zpřístupnění tohoto modulu, je nutné v nastavení firmy aktivovat volbu „Zpracování GDPR“ (Firma → Nastavení → Automatické operace → GDPR). Tento modul je přístupný i přes REST API.

nastaveni

Po jeho aktivaci se v hlavním menu aplikace zobrazí sekce GDPR s třemi evidencemi:

  • Účely
  • Evidence požadavků
  • Definice účelů

gdpr

Články o jednotlivých evidencích modulu GDPR naleznete na odkazech níže:
1) Účely
2) Definice účelů
3) Požadavky