Jak v ABRA FlexiBee tisknout na pokladní účtenky s rozměry 43, 48 nebo 80 mm?

V systému pro prodejní kasu je standardně k dispozici tisková sestava, která tiskne pokladní účtenku o šířce 60 mm. Využívá ji převážná většina pokladních tiskáren. V současné době se všako bjevují i tiskárny pracující se štítky jiných rozměrů. Mezi jejich nejobvyklejší rozměry patří 43, 48 či 80 mm. Tiskové sestavy těchto rozměrů je možné do ABRA FlexiBee dodatečně importovat formou uživatelských reportů.

XML soubory

V případě, že využíváte tiskárnu s šířkou dokladu 43, 48 nebo 80 mm, stáhněte si naše předpřipravené uživatelské reporty. Daný XML soubor naimportujte přímo do systému dle návodu.

Další rozměry

V případě, že využíváte tiskárnu s jiným rozměrem, je možné provést zákaznickou úpravu dle Vašich požadavků. Pokročilejší uživatelé případně mohou vytvořit (změnit) uživatelský report pomocí softwaru iReport. Více informací naleznete v nápovědě v kapitole Uživatelské reporty.