2022.5.8

Přehled změn v ABRA Flexi (9.1. 2023):

Opravy chyb

  • Aktualizace databázového systému PostgreSQL mohla převést pouze část firem bez ohlášení jakékoliv chyby.
    • Převod účtovaných firem mohl být zdánlivě úspěšný, i když byl ve skutečnosti přerušen výjimečnou chybou (např. zdrojová databáze obsahuje znak, který nemá UTF-8 reprezentaci). Případnou chybu je možné zjistit z aktualizačního protokolu v dočasném souboru flexi-upgrade/FlexiOldPgLog.txt.
  • Aktualizace nyní kontroluje úspěšné dokončení převodu, případná chyba je ohlášena a přeruší aktualizaci.