2023.5.1

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 10. 2023):

Opravy chyb

  • V průvodci generace Mzdového listu se nyní přednastavuje aktuální rok.