2023.3.0

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 5. 2023):

Verze obsahuje aktualizaci databázového systému na serverech s operačním systémem Linux!

Při aktualizace serverové instalace dojde na operačních systémech Linux k automatickému převodu datových souborů do nové verze PostgreSQL. Je možné, že tato verze nebude fungovat na zastaralém operačním systému, proto prosím zkontrolujte systémové požadavky. Na aktualizaci si, prosíme, vyhraďte dostatek času a pro všechny případy doporučujeme účetní data předem zálohovat.

Na rozdíl od Windows a macOS probíhá migrace dat do nové verze databáze plně automaticky a nevizuálně v rámci instalace balíčku.

Nové funkce

 • Podpora elektronických faktur ve formátu ISDOC.PDF (dokument ISDOC vložený do PDF souboru).
  • Všechny PDF výstupy faktur, které nejsou typu seznam, nyní budou obsahovat implicitně vložený ISDOC.
  • Soubor PDF s vloženým ISDOC lze použít pro import faktur z ISDOC.
 • Při spuštění inicializace následujícího účetního období se nově přeceňuje i banka a pokladna.
 • Do API byla doplněna nová evidence /smlouva-zurnal zobrazující výsledky generování faktur ze smluv.
 • Do API byla doplněna nová evidence /bankovni-ucet-sklad-pokladna zobrazující kombinovaný přehled pro bankovní účty, sklady a pokladny. Je užitečná mimo jiné pro obecné vazební vlastnosti směřující na bankovní účet, sklad nebo pokladnu.
 • V API je možné do vybraných mzdových složek zapisovat vlastnost pocetMes.
 • Do API byla doplněna nová obecná evidence /typ-dokladu zobrazující přehled typu dokladů přes všechny moduly.
 • Do API byla doplněna služba valorizace smluv.
 • Nový mzdový výstup s podklady ozřejmující výpočet přepočteného počtu zaměstnanců:
 • Pomocí pokročilého parametru paramSaldoNovyVypocetParSymPreceneniOd lze vyloučit ze salda uživatelsky změněné kurzovní rozdíly. Parametr obsahuje datum, od kdy se změna aplikuje. přičemž datum musí být ve tvaru RRRR-MM-DD. Do tohoto data se aplikuje původní chování: např. <winstrom>
  <parametr>
  <paramK>paramSaldoNovyVypocetParSymPreceneniOd</paramK>
  <hodnota>2022-12-31</hodnota>
  </parametr>
  </winstrom>

Vylepšení

 • Bankovní formáty SEPA XML – camt.053v02 a SEPA XML – camt053.v06 nahrazeny obecným formátem SEPA XML – camt053. Nový formát podporuje také camt053.v10.
 • Chybové zprávy při volání akcí pro přepočty (přepočet skladu; aktualizace požadavků na výdej; přepočet procent realizovatelnosti; přepočet stavů účtů; přepočet daňové evidence) obsahují lokalizovaný název akce. API dokumentace akcí doplněna o možnost volání v “dry-run” režimu.
 • Změna v chování a způsobu zobrazení chybových hlášení v souvislosti s editací typu dokladu:
 • Editovatelnost příznaku Doklad je účetní již není podmíněna neexistencí dokladu s tímto editovaným typem. Zablokování změny příznaku se odehraje až (odloženě) při samotném pokusu o přepnutí, kdy se ověří existence dokladů. Nově je zablokování příznaku vyřešeno také v API.
 • Druh dokladu lze změnit na již uloženém typu dokladu (jestliže je typ dokladu použitý na dokladech, změna již není možná):
 • Pokud je typ dokladu použit v nastavení společnosti, tak nelze změnit příznak účetní (ucetni) a druh dokladu (typDoklK) FV, FD, ID, OZ, OP:
 • Uživatelsky přesnější popis databázových výjimek z přepočtů (skladu, účtů, daňové evidence) a aktualizace požadavků na výdej. Například pokud bychom se nyní pokusili aktualizovat požadavky na výdej v zamčeném dokladu, zobrazí aplikace chybu: „Aktualizace požadavků na výdej se nepodařila. Doklad S-0045/2023 je zamčený.“.
 • Rychlostní optimalizace aktualizací databázového schématu účtovaných firem (nasazení nové verze, obnova starší zálohy).
 • Rychlostní optimalizace znovu-načtení seznamového okna (akcí reload, změnou filtrace, řazení).
 • Optimalizace rychlosti načítání stromu ceníku – zkrácení načtení nepřipojených položek při obsáhlém ceníku z řádově desítek vteřin na několik jednotek vteřin.
 • API nedovoluje měnit stornované doklady nebo stornované položky. Nad stornovaným dokladem nelze použít službu Hotovostní úhrada a Realizace objednávky (ta řeší také stav objednávky STORNO). Při párování s bankovním dokladem se ignorují uhrazované faktury, pokud jsou stornované.
 • Generování faktur ze smluv v API umožňuje definovat volitelným parametrem datum generování viz dokumentace.
 • Generování faktur ze smluv v API vrací ve výsledku odkazy na vytvořené faktury viz dokumentace.
 • Neplatný odběratel/dodavatel způsoboval nepoužitelnost ceníkové položky.
 • Do GUI na výběr sestavy k tisku bylo přidáno tlačítko na konfiguraci reportu (otevření WUI). Tlačítko je dostupné pouze pro administrátory.
 • Na zjednodušený daňový doklad se přenáší adresa ze střediska:
 • Výkonnostní optimalizace obnovení firmy ze zálohy s velkým množstvím příloh (doba trvání obnovy zkrácena o polovinu).
 • Odesílání e-mailů přes SMTP se nyní vykonává vždy na serveru.
 • Sada, která obsahuje neskladovou položku, vložená do objednávky, umí vygenerovat výdejku na skladové položky:
 • V záložce kontaktů u evidovaného obchod. partnera v adresáři firem přibyla záložka „Události“ sjednocení s WUI.
 • Výchozí řazení dokladů v API – dle data vystavení sestupně – řadí sestupně také doklady v rámci téhož dne.
 • Instalace linuxového serverového balíčku na RedHat-based systémech doplněna o kontrolu přítomnosti vyžadované verze PostgreSQL (RPM vyhodnocuje chybně rozsah požadovaných verzí).
 • Další změny a vylepšení pro OS Linux:
  • zlepšení podpory PostgreSQL z PGDG repozitářů
  • databázový démon je nyní řízen primárně pomocí systemctl
  • celkové pročištění instalačních a ovládacích skriptů

Opravy chyb

 • V případě nevyplnění všech polí v editoru konfigurovatelné faktury, došlo k chybě aplikace při vyvolání PDF faktury. Nyní konfigurovatelné tiskové sestavy zobrazují:
  • logické hodnoty – Ano / Ne
  • časové údaje zobrazuje kromě datumu také s časem
  • umí zobrazit datum poslední změny záznamu
 • V některých případech zadání konfigurovatelná faktura zobrazovala záhlaví i na konec předchozí stránky.
 • Zajištěna unikátnost uživatelských dotazů dle kódu. Případné duplicity kódů budou nahrazeny unikátním kódem.
 • Datum zařazení v majetku hlídá aktuální období:
 • Oprava obnovení zálohy firmy obsahující manuálně přidané funkce z databázového rozšíření unaccent.
 • Při tvorbě vzájemného zápočtu ručně docházelo k nabídnutí typu dokladu banky.
 • Aktualizace nákupní ceny přes API na endopint /dodavatel.xml vracelo API místo aktualizace chybu: Vybraná firma byla již dříve zařazena mezi dodavatele. [Dodavatel -1].
 • V nápovědě GUI chyběly ukončovací uvozovky.
 • Opraven výpočet na řádku D.1. kontrolního výkazu na SK firmě.
 • Nešlo obnovit novější zálohu firmy do starší verze programu.
 • Na mzdovém listu se nezobrazoval Příplatek za prostředí.
 • Při importu xml e-neschopenky Flexi vyhazovalo interní chybu aplikace v případě, že osoba v dané firmě neexistovala.
 • Opraven výpočet ve formuláři „přepočtený počet zaměstnanců“ v případě existujícího pracovního poměru 4-SPOL.,JEDN.,ČL.DR. a 5-STATUTÁRNÍ ORGÁN a neaktivní funkce „výpočet náhrady za svátky z průměru“.
 • Propis individuálních kódů zboží (v dokladu/tiskové sestavě) u evidované individuální ceny pro konkrétního obchodního partnera.
 • Aktualizace tiskopisu a XML pro OSSZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání. Nástup do zaměstnání je větší nebo roven 1. 4. 2022 neobsahuje informaci o kódu ZP a informaci o předchozím orgánu, který prováděl nemocenské pojištění.
 • DHM a DNHM částečně odepsaný v jiném programu u nějž uvedený počet měsíců v „Odepsáno při zařazení“ je větší než doba měsíčního odepisování/mimořádných odpisů přiřazené odpisovou skupinou neumožňovala provést evidenci událostí (přerušení odpisů, opětovné zahájení odpisů, vyřazení).
 • DM s datem zařazení je nižší než začátek odpisů neumožňoval zadat událost (vyřazení).
 • Oprava seznamu vlastností (sloupců) zobrazovaných v evidenci Saldo k datu. Již se zobrazují pouze sloupce, které mají smysl:
 • Skript pro hromadné zálohování účtovaných firem zobrazuje lépe názvy společností:
 • Upravena generace výsledného XML Kontrolního hlášení ve WUI. V případě výskytu více dokladů se stejným číslem došlým docházelo k duplikaci řádků a chybnému seskupení KH.
 • Oprava předávání filtrace pro API službu tvorba objednávky pro výrobu. API ignorovalo předaný filtr a objednávalo ze všech nevyřízených objednávek.
 • Pomocné složky mimořádných odměn za více měsíců se již nevytvářejí za koncem pracovního poměru.