2023.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 2. 2023):

Vylepšení

  • Rychlostní optimalizace vkládání položek do inventury.

Opravy chyb

  • Mzdový XML výstup Přehled o výši pojistného uvádí údaje o slevě sociálního pojištění za firmu až od února 2023.
  • Mzdový XML výstup Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance (OZUSPOJ) byl nevalidní.
  • Generování faktur ze smluv vytvářelo faktury až následující den po obrátkovém dnu.
  • Služba v adresáři firem Aktualizovat vše v případě subjektů ze Slovenska zasílala pouze 10 záznamů a ignorovala údaj o revizi záznamu.
  • Na OS Windows mohl nastat problém se startováním služeb v případě počítače s nedostatečným výkonem (pomalý pevný disk). Služby mají nastaven odložený start a časový limit pro start byl prodloužen na 5 minut.