2023.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (7.3.2023):

Opravy chyb

  • Mzdový výstup Přehled o výši pojistného 2023:
    • oprava pořadí elementů v XML formátu v případě uplatňování slevy SP za firmu (e-podání neprocházelo validací pro XML schématu),
    • zarovnání seznamu zaměstnanců v PDF formátu v oddíle H do formulářových polí.
  • V API nebylo možné na dobropisu faktury přijaté zadat rozdílná data uskutečnění a uplatnění zdanitelného plnění (pole duzpPuv / duzpUcto).
  • Ve mzdových tiskových výstupech (např. Oznámení o nástupu do zaměstnání) nefungoval správně výběr pracovních poměrů.
  • Tiskový výstup prázdného seznamu do konfigurovatelných reportů již nezpůsobuje chybu aplikace.