2023.2.0

Přehled změn v ABRA Flexi (1.3.2023):

Nové funkce

 • V Aktualizaci mezd přibyl nový tiskový výstup Přehled pro slevu SP za firmu pro krácené úvazky.
 • Nabídka tiskových sestav pro Vydané faktury a Přijaté objednávky byla rozšířena o konfigurovatelné reporty.
  • Webové rozhraní u těchto reportů nabízí možnost snadného přizpůsobení obsahu, vzhledu a jazykových překladů.
 • Do API doplněna možnost exportu a importu účetních sestav.
 • API evidence /inventura doplněna o speciální volání pro hromadné vložení položek.

Vylepšení

 • Mzdový PDF výstup Přehled o výši pojistného nyní generuje tolik PDF souborů, aby v části H byli postupně vytištěni všichni zaměstnanci (formulář omezen na 11 zaměstnanců).
 • Průvodce mzdového výstupu Oznámení záměrů uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ) nabízí v seznamu pracovních poměrů i ty s historicky zapnutou slevou SP za firmu.
 • Odpisové skupiny majetku jsou nabízeny dle platnosti k datu původního zařazení majetku, pokud se liší od data zařazení.
 • Doplnění lokalizovatelnosti chybových zpráv, které byly v aplikaci “na pevno” pouze v češtině.
 • Instalátor aplikace na macOS ověřuje, v případě serverové instalace, minimální vyžadovanou verzi operačního systému (10.14 Mojave).
 • Vypnutí klávesových zkratek pro čtečku čárových kódů na formulářích, kde není čtečka podporována (např. obchodní doklady). Ignorování vstupu ze čtečky na záznamech, které nelze editovat.
 • Instalátor aplikace na Windows varuje v případě nedodržení minimální podporované verze (Windows 10) a serverovou instalaci umožňuje pouze na 64b operační systém.
 • Vylepšení tiskové sestavy dodacího listu:
  • přidána podpora pro tisk adresy ze střediska,
  • chybějící kód na položce dokladu (např. při rozpadu sady) je automaticky doplňován kódem z odkazovaného ceníku.

Údržba

 • Aktualizace číselníku kombinovaných nomenklatur pro intrastat platný od 2. února 2023.

Opravy chyb

 • Oprava přepočtu mzdy jednoho zaměstnance – dříve vycházela jiná výše slevy SP za firmu než při přepočtu všech zaměstnanců.
 • Oprava validačních testů při využívání slevy SP za firmu zabraňujících překročení maximální dovolené délky týdenního úvazku (30 hodin).
 • Výpočet mezd při určení možnosti čerpat slevu SP za firmu kontroluje hranici maximálního měsíčního příjmu (60 486 Kč, resp. 463 Kč / h).
 • Sleva SP za firmu pro krácené úvazky – u zaměstnanců mladších 21 let není omezena délka měsíčního úvazku (138 hodin).
 • Mzdový PDF výstup Výpočet daně a daňového zvýhodnění nehlídá výši tzv. “školkovného” (kontrola přidaná ve verzi 2023.1.0 nezohledňovala počet dětí).
 • Mzdový PDF výstup Oznámení o nástupu do zaměstnání uváděl chybně i budoucí datum ukončení pracovního poměru v případě nástupu na dobu určitou.
 • Volba pracovního poměru Zaměstnání malého rozsahu je znovu přístupná také pro standardní pracovní poměr.
 • Chyby editačního formuláře bankovního účtu na kartě Elektronická banka:
  • nebyla dostupná volba Kontrolovat duplicitu výpisů,
  • s vyplněnými tokeny (karta Online) nebylo možné měnit formáty výpisu / příkazu.
 • Párování úhrad a vzájemné zápočty v API nedovolují vstup uhrazujícího dokladu s nulovou částkou. Místo interní chyby serveru (status 500) je oznámen chybný požadavek (status 400).
 • V průvodci pro vytvoření Vzájemného zápočtu se při výběru firmy otevřením okna Adresy firem zobrazoval chybně (v pozadí průvodce) dialog pro Nastavení filtrace.
 • API dotazy v režimu našeptávání (?mode=suggest) vracely v případě záznamů bez názvu prázdný (nedefinovaný) popis. Například: /c/demo/uzivatel.xml?mode=suggest.
 • (SK) V API bylo povoleno využití služby pro vygenerování DPH přiznání do XML v případě slovenské legislativy (virtuální evidence /priznani-dph).
 • Pro API evidence /smlouva a /dodavatelska-smlouva se nezobrazoval seznam tiskových reportů (/reports).
 • Přes API nebylo možné vymazávat položky inventur, které byly zahájeny mimo aktuálně platné účetní období.
 • V API evidenci /smlouva nefungoval našeptávací režim (?mode=suggest).
 • Obnovení firmy ze zálohy bylo možné i v případě neplatné licence.