2023.4.0

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2023)

Legislativa

 • Slovensko – aktualizace verze Kontrolního hlášení platná od 1.7.2023.
 • Úprava textu na formuláři OZN – ČSSZ – Důvod neposkytnutí podkladů – 2 – starobní důchod nebo zaměstnání bez účasti na pojištění.

Nové funkce

 • Ve správě uživatelů je možné zapnout použití uživatelské role ve všech firmách:
 • Na ceníku v evidenci obalů EKO-KOM přibyly Litteringové obaly:
 • Zprovoznění tlačítka „Privátní“ v uživatelském dotazu. Uživatelský dotaz je přístupný každému a nebo pouze uživateli, který je vytvořil. Nastavení platí na možnost zobrazení v jednotlivých agendách.

Vylepšení

 • Zrychlení načítání dat ceníku, pokud nedochází k filtraci či řazení podle stavu skladu.
 • Vylepšení konfigurovatelných sestav:
  • optimalizace rozložení textů (IBAN, logo, …)
  • skrývání popisů pro prázdná textová pole
  • přidání sestavy do nabídek vydaných
  • možnost vypnutí platebního QR kódu pro zahraniční odběratele
  • konfigurovatelná faktura, objednávka a nabídka nyní mají oddělené konfigurace
 • Změna priorit zpracování parametrů API volání pro odesílání dokladů e-mailem. Text uvedený v těle požadavku má nyní nejvyšší prioritu.
 • Oprava kontrolního mechanismu u evidence pracovního poměru – data počátků a ukončení PP.
 • Automatické párování nyní nepáruje uzamčené doklady. Záznamy uzamčené standardním zámkem vždy přeskočí. Pokud je uživatel, který aut. párování spustil, rolí „UCETNI“, budou ignorovány zámky „Zamknuto mimo účetní“.
 • GUI odesílá přílohy dokladu pomocí SMTP serveru. Nutný zaškrtnutý příznak „přiložit“.
 • Zlepšení obousměrné kompatibility formátu ISDOC.PDF s konkurenčními SW.
 • Chybová hláška při úpravě typu dokladu je nyní detailnější. Vypisuje kolikrát byl typ již použit a kde:
 • V QR kódu pro SK platby (Pay By Square) již není uváděno nepovinné datum splatnosti.
 • Implementace formátu ISDOC.PDF pro import:
  • zrušení speciálního formátu .isdocpdf, nyní lze importovat pouze .pdf
 • Zrychlení vyhledávání v evidenci Události, aktivity dle vazeb Externí firma a Uživatel (doplnění databázových indexů).
 • Databázová optimalizace pro zrychlení automatického párování úhrad při vyhledávání uhrazovaných dokladů dle variabilního symbolu.
 • Nabídky šarží, expirací a trvanlivostí v editaci položky dokladu zobrazují dostupná skladová množství.

Údržba

Opravy chyb

 • Oprava názvu příloh obsahující diakritiku při odeslání dokladů e-mailem přes SMTP.
 • V API zakázána možnost u pracovního poměru zadat datum Konec poměru pozdější než datum Aktivní do.
 • V API opraven dotaz na vazebni-doklady. V některých případech při dotazu na vazby smlouvy vracel špatné výsledky oproti vazbám konkrétního dokladu.
 • V API – oprava realizace více objednávek fakturovaných jednou fakturou v jednom requestu.
 • Konfigurovatelné tisky – nastavení Konfigurovatelného reportu s “prázdným” nastavením polí ve sloupcích nebo v položkách nezpůsobuje chybu tiskového výstupu.
 • Ve statusovém řádku GUI zůstávala validační chyba v případě křížových kontrol. Např. u PP, ceník.
 • Řádky přiznání DPH 3-04, 09, 05-06, 07-08, 10-11, 12-13 byl upraven Typ plnění – Uskutečněná RCH (Reverse charge).
 • Uživatelská změna zůstatku účetních odpisů v odpisovém plánu a události částečného vyřazení majetku, způsobovala nesprávný výpočet účetních odpisů v následujících letech.
 • V případě použití storno na objednávce přijaté se při hromadné tvorbě objednávky vydané, již nenabízí položky k realizaci stornovaného dokladu
 • Při zadání mimořádné odměny za více měsíců se zobrazovaly mzdy i před datem aktivní od, nyní se tyto mzdy nezobrazují, ale pomocné složky se generují od začátku kvartálu.
 • Při výpočtu mzdy mimo účetní období např. při zadání odměny za více měsíců, která přesahuje do dalšího období vyskakovala chyba NoSuchElementException.
 • Promile pro výpočet povinného pojištění z nastavení firmy ignorovala datum platnosti, nyní se zjišťuje k poslednímu dni vykazovaného čtvrtletí.
 • V API import interního dokladu s ceníkovou položkou končil chybou 500. Nyní import projde, ceník se však správně v položce interního dokladu nepoužije.
 • Opraveno chování při tvorbě rezervace ve variantě „Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží“. Aplikace chybně zobrazovala rezervace po odstranění příjmového dokladu.
 • Pořadí vlastností evidence /saldo-k-data/properties nyní odpovídá obvyklému pořadí vlastností na všech evidencích.
 • V API a webovém rozhraní již analýza prodeje/nákupu nepřepisuje primární členění sekundárním.
 • Uživatel nesmí sám sobě měnit typ uživatele: