2023.1.5

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 2. 2023):

Opravy chyb

  • Oprava účetního výstupu Saldo, kde se v případě úhrady neúčetní zálohy jako párovací symbol upřednostnil variabilní symbol neúčetního dokladu. Nyní se opět vyhledá nejvhodnější variabilní symbol z napárovaných účetních dokladů (daňový doklad, případně samotná banka).
  • Pokud měl pracovní poměr nastaven jiný kód PP než jeden ze standardních, neobjevil se v Hromadném oznámení pro ZP.
  • Oprava znění chybových zpráv při zpracování výjimečných stavů z databázových procedur.