2024.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 12. 2023):

Legislativa

 • Prodloužení platnosti „mimořádných odpisů“ u 2. odpisové skupiny až do roku 2028 (využití pro bezemisní vozidla).
 • Aktualizace sazeb DPH pro rok 2024 ve Švýcarsku.
 • Aktualizace sazeb DPH pro rok 2024 v Česku.
 • V modulu faktur přijatých i vydaných dochází k předvyplňování DUZP datumů na dobropisech a kontrola jejich vyplnění při ukládání. Tzn. na existujících dokladech bude nezbytné chybějící data doplnit.
 • Rozšíření lokalizovaného číselníku pro kód plnění o volbu „Dodání knih a obdobné služby“.
 • Přidány čtyři nové řádky přiznání DPH pro nový kód plnění, s platností od 1.1.2024 (Pokud je použit nový kód plnění před rokem 2024 nebo na faktuře přijaté, tak se chová jako kód plnění pro zboží):
  26 K – Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92) – Knihy
  20 K – Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) – Knihy
  22 K – Vývoz zboží (§ 66) – Knihy
  26 K EU-N – Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92) – Knihy, EU neplátce
 • Změna chování u daňových dokladů s odpočtem zálohy vytvořené v roce 2023. ZDD se odpočítává základem, nikoliv celkovou částkou – tak, jak tomu bylo doposud. Chování vychází ze zákona §37a – zákona o DPH.
  • Při kompletním nebo částečném odpočtu zálohy/ZDD od finální faktury (rozhodující je základ, DPH se ignorují) se používají sazby DPH finální faktury.
  • Při přeplácení (zálohy/ZDD byly větší než finální faktura) se použijí sazby DPH z dané zálohy/ZDD.
   • Pokud hodnota finální faktury nedosáhne hodnoty odpočítávaného daňového dokladu (ZDD např. na 1000 Kč, finální faktura např. na 700 Kč), budou vytvořeny dvě odpočtové položky. První položka dosahující hodnoty faktury (700 Kč) bude odpočtena v sazbě finální faktury, druhá položka nedosahující (300 Kč) bude v sazbě odpočítávaného ZDD.

Nové funkce

 • Formulář Typ sazby DPH byl rozšířen o Kód plnění pro DPH, čímž lze pro ceníkovou položku definovat v daném státě a čase speciální kód plnění.

Vylepšení

 • Na doklady jsme přidaly nové pole Datum sazeb DPH (datSazbyDph).
  • Slouží k určení, k jakému datu se mají čerpat sazby DPH z číselníku, nově jsou určovány tímto datem a jsou při jeho změně automaticky aktualizovány. Dříve se řídily hlavně datem zdanitelného plnění. Vyplněním DZP se automaticky aktualizuje i toto nové pole DSDPH, zároveň jej lze nastavit na jiné datum.
  • Pole naleznete na hlavičce dokladu > záložka „Účtování a řádek DPH“ (příp. „Specifikace“ u objednávek).
 • Vytvořen index pro tabulku ddoklint na pole vypisCisDokl. Výsledkem je zrychlení souvisejících operací.
 • Na přehledu položek přijatých objednávek přidán sloupec pro Termín položky, odlišný od termínu objednávky.
 • API / WUI – upřesnění chybové zprávy informující o nemožnosti vložit doklad do příkazu k úhradě (k inkasu).
 • API vrací atribut label s hodnotou “# %” pro částky s aktuálně neplatnou sazbou DPH.
 • Doplněna validace vstupních hodnot query parametrů stavUhrady, filtrProtiucty a filtrUcty u salda.
 • Přes API je možné zapisovat do mzdových evidence /prace a /prace-mesic . Lze tak pro jednotlivé pracovní poměry zadávat měsíční odpracovanou dobu nebo definovat procento stálé práce na střediska, činnosti a zakázky.
 • Nepravidelný úvazek nyní umí správně vyhodnotit zadanou směnu ve svátek (sjednocení chování s pravidelnými úvazky). V případě opravy výpočtu mezd ve svátcích zpětně, je nezbytné směny zadat znovu.

Údržba

Opravy chyb

 • Přiznání DPH přes API vracelo přiznání vždy s daty podle aktuálního nastavení firmy. Nyní se vrací přiznání DPH s daty z nastavení firmy, které je platné ke dni sestavení přiznání.
 • Změna typu sazby DPH ceníku při vytváření položky dokladu se po vložení položky promítne.
 • Změna skladové příjemky s kusovníkem mohla způsobit chybu aplikace.
 • Oprava tisku konfigurovatelné sestavy faktury v případě uživatelsky přidaných polí pro položky na dokladu bez položek.
 • Oprava překrývání textu v tiskovém výstupu – Souhrnné hlášení k DPH v anglickém jazyce.