2023.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2023):

Vylepšení

  • Pokročilým parametrem paramEDIImportIgnorujMnozstviVBaleni nastaveném na hodnotu true je možné při načítání EDI zprávy ignorovat pole Počet spotřebitelských jednotek…, které ovlivňuje načtené množství dané položky.

Opravy chyb

  • Import z EDI ignoroval balení definované měrnou jednotkou, pokud nebyl na řádce (LIN) uveden současně Počet spotřebitelských jednotek v balení / v objednané / ve fakturované jednotce. Výsledkem bylo chybné naimportované množství.