2023.4.4

Přehled změn v ABRA Flexi (18. 9. 2023):

Opravy chyb

 • Funkce Stáhnout nebo odeslat on-line na příkazu k úhradě ve webovém rozhraní a v API mohla skončit chybou při zápisu do výstupního souboru.

2023.4.3

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 9. 2023):

Vylepšení

 • Před odesláním dokladu e-mailem desktopová aplikace ověřuje, zda je doklad bezpečně uložený.
 • Odeslání seznamu dokladů na jeden e-mail dodržuje pořadí seřazení dle zvoleného sloupce.

Údržba

 • Linuxové DEB instalační balíčky (Debian, Ubuntu, …) doplněny alternativní Java závislostí na Eclipse Temurin (temurin-8-jre nebo temurin-8-jdk).

Opravy chyb

 • Oprava bankovního formátu Multicash pro banku Raiffeisenbank.
 • API pro stažení souboru s příkazem k úhradě končilo chybou serveru.
 • Opravena generace výstupu „Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců“, i v případě, že zaměstnanec nemá zadáno „jméno a příjmení“.
 • Opraveno dvojí zaokrouhlení vstupující do účetního výstupu Cash Flow (Přehled o peněžních tocích) z VZZ.
 • Oprava výpočtu kurzových rozdílů pro doklady s přeceněním a s větším množstvím částečných úhrad v aktuálním období.
 • Na oznámení o skončení zaměstnání se u pracovního poměru Dohoda o provedení práce již správně vyplní doba důchodového pojištění.
 • Oprava umístění sloupců v tiskovém výstupu Obratová předvaha – při exportu sestavy do XLS je již viditelný sloupec Dal vše a zobrazuje se v pořádku.
 • Příkaz k úhradě v SEPA formátu pro Fio banku zkracuje adresní údaje na 35 znaků, aby byl příkaz validní.
 • Odeslání prodejky na HW pokladnu Elcom končilo chybou aplikace, v případě neplátce DPH.
 • Elektronický podpis faktury ve formátu ISDOC byl neplatný v případě odesílání faktury e-mailem.
 • Výpis CAMT.053 nahrává nyní k datu zaúčtování datum i čas.
 • Účetní analýza zakázky (při zakázce přes více období) zahrnuje nyní i hodnotu účtů, kterým byla v následujících letech ukončena platnost.

2023.4.2

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 7. 2023):

Opravy chyb

 • Tlačítko v evidenci Vydané objednávky – Služby > Objednat do minima způsobovalo chybu aplikace.
 • Tlačítko Vazby v evidenci Zakázek způsobovalo chybu aplikace.
 • Automaticky generovaný text pro odeslání dokladu emailem v němčině obsahoval část nepřesnosti v textu, oprava:
  • Guten Tag,im Anhang senden wir Ihnen die versprochenen Dokumente.
   Mit freundlichen Grüßen
   ———————————————
   Generiert durch das ökonomische System ABRA Flexi
 • Uživatel pouze pro čtení (read-only) nemohl aktivovat dvoufázové ověření.

2023.4.1

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2023)

Vylepšení

 • Doplněny opravy a vylepšení provozu na linuxových systémech z posledních verzí 2023.3.x.

2023.4.0

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2023)

Legislativa

 • Slovensko – aktualizace verze Kontrolního hlášení platná od 1.7.2023.
 • Úprava textu na formuláři OZN – ČSSZ – Důvod neposkytnutí podkladů – 2 – starobní důchod nebo zaměstnání bez účasti na pojištění.

Nové funkce

 • Ve správě uživatelů je možné zapnout použití uživatelské role ve všech firmách:
 • Na ceníku v evidenci obalů EKO-KOM přibyly Litteringové obaly:
 • Zprovoznění tlačítka „Privátní“ v uživatelském dotazu. Uživatelský dotaz je přístupný každému a nebo pouze uživateli, který je vytvořil. Nastavení platí na možnost zobrazení v jednotlivých agendách.

Vylepšení

 • Zrychlení načítání dat ceníku, pokud nedochází k filtraci či řazení podle stavu skladu.
 • Vylepšení konfigurovatelných sestav:
  • optimalizace rozložení textů (IBAN, logo, …)
  • skrývání popisů pro prázdná textová pole
  • přidání sestavy do nabídek vydaných
  • možnost vypnutí platebního QR kódu pro zahraniční odběratele
  • konfigurovatelná faktura, objednávka a nabídka nyní mají oddělené konfigurace
 • Změna priorit zpracování parametrů API volání pro odesílání dokladů e-mailem. Text uvedený v těle požadavku má nyní nejvyšší prioritu.
 • Oprava kontrolního mechanismu u evidence pracovního poměru – data počátků a ukončení PP.
 • Automatické párování nyní nepáruje uzamčené doklady. Záznamy uzamčené standardním zámkem vždy přeskočí. Pokud je uživatel, který aut. párování spustil, rolí „UCETNI“, budou ignorovány zámky „Zamknuto mimo účetní“.
 • GUI odesílá přílohy dokladu pomocí SMTP serveru. Nutný zaškrtnutý příznak „přiložit“.
 • Zlepšení obousměrné kompatibility formátu ISDOC.PDF s konkurenčními SW.
 • Chybová hláška při úpravě typu dokladu je nyní detailnější. Vypisuje kolikrát byl typ již použit a kde:
 • V QR kódu pro SK platby (Pay By Square) již není uváděno nepovinné datum splatnosti.
 • Implementace formátu ISDOC.PDF pro import:
  • zrušení speciálního formátu .isdocpdf, nyní lze importovat pouze .pdf
 • Zrychlení vyhledávání v evidenci Události, aktivity dle vazeb Externí firma a Uživatel (doplnění databázových indexů).
 • Databázová optimalizace pro zrychlení automatického párování úhrad při vyhledávání uhrazovaných dokladů dle variabilního symbolu.
 • Nabídky šarží, expirací a trvanlivostí v editaci položky dokladu zobrazují dostupná skladová množství.

Údržba

Opravy chyb

 • Oprava názvu příloh obsahující diakritiku při odeslání dokladů e-mailem přes SMTP.
 • V API zakázána možnost u pracovního poměru zadat datum Konec poměru pozdější než datum Aktivní do.
 • V API opraven dotaz na vazebni-doklady. V některých případech při dotazu na vazby smlouvy vracel špatné výsledky oproti vazbám konkrétního dokladu.
 • V API – oprava realizace více objednávek fakturovaných jednou fakturou v jednom requestu.
 • Konfigurovatelné tisky – nastavení Konfigurovatelného reportu s “prázdným” nastavením polí ve sloupcích nebo v položkách nezpůsobuje chybu tiskového výstupu.
 • Ve statusovém řádku GUI zůstávala validační chyba v případě křížových kontrol. Např. u PP, ceník.
 • Řádky přiznání DPH 3-04, 09, 05-06, 07-08, 10-11, 12-13 byl upraven Typ plnění – Uskutečněná RCH (Reverse charge).
 • Uživatelská změna zůstatku účetních odpisů v odpisovém plánu a události částečného vyřazení majetku, způsobovala nesprávný výpočet účetních odpisů v následujících letech.
 • V případě použití storno na objednávce přijaté se při hromadné tvorbě objednávky vydané, již nenabízí položky k realizaci stornovaného dokladu
 • Při zadání mimořádné odměny za více měsíců se zobrazovaly mzdy i před datem aktivní od, nyní se tyto mzdy nezobrazují, ale pomocné složky se generují od začátku kvartálu.
 • Při výpočtu mzdy mimo účetní období např. při zadání odměny za více měsíců, která přesahuje do dalšího období vyskakovala chyba NoSuchElementException.
 • Promile pro výpočet povinného pojištění z nastavení firmy ignorovala datum platnosti, nyní se zjišťuje k poslednímu dni vykazovaného čtvrtletí.
 • V API import interního dokladu s ceníkovou položkou končil chybou 500. Nyní import projde, ceník se však správně v položce interního dokladu nepoužije.
 • Opraveno chování při tvorbě rezervace ve variantě „Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží“. Aplikace chybně zobrazovala rezervace po odstranění příjmového dokladu.
 • Pořadí vlastností evidence /saldo-k-data/properties nyní odpovídá obvyklému pořadí vlastností na všech evidencích.
 • V API a webovém rozhraní již analýza prodeje/nákupu nepřepisuje primární členění sekundárním.
 • Uživatel nesmí sám sobě měnit typ uživatele:

2023.3.6

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 6. 2023)

Opravy chyb

 • Inicializace databáze PostgreSQL při instalaci na linuxu selhávala, pokud bylo změněno výchozí heslo uživatele dba a obsahovalo nečíselné znaky.
 • Detekce PostgreSQL databáze na Debian linuxových distribucích (instalace / spouštění služby) nefungovala v případě existence více databázových clusterů flexibee na stejném síťovém portu.

2023.3.5

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 6. 2023)

Opravy chyb

 • Spouštění služby PostgreSQL na Debian kompatibilních distribucích v konfiguraci se System V selhávalo, pokud již služba běžela.

2023.3.4

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 6. 2023)

Vylepšení

 • Automatická aktualizace PostgreSQL na linuxu
  • před zahájením aktualizace se vypisuje varování, pokud cílová databáze pro převod účetních jednotek již obsahuje nějaká data
  • vizuálně vylepšuje zobrazení chybových zpráv z průběhu aktualizace při aktualizaci balíčku

Opravy chyb

 • Automatická aktualizace PostgreSQL na linuxu
  • opravuje výpis chyb z automatické aktualizace
  • oprava rozpoznání PostgreSQL služby na Debian kompatibilních distribucích v konfiguraci se System V
  • aktualizace respektuje možnou změnu hesla dba uživatele
  • aktualizace selhávala v případě převádění databáze s více účetními jednotkami

2023.3.3

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 6. 2023)

Opravy chyb

 • Klientský balíček pro linuxové systému založené na Debianu neobsahoval potřebný soubor /usr/share/flexibee/bin/functions.

2023.3.2

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 6. 2023)

Vylepšení

 • Automatické vyhledání Javy 8 na linuxových systémech nyní lépe nachází zejména JRE balíčky.

Opravy chyb

 • Na některých linuxových systémech (pokud výchozí shell nebyl bash) nebylo možné spustit klientskou aplikaci.

2023.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 6. 2023)

Vylepšení

 • Na linuxových systémech již není nutné měnit výchozí Javu na verzi 8 (případně odinstalovávat vyšší verze). Klient i server si automaticky vyhledají správnou verzi v /usr/lib/jvm/.

2023.3.0

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 5. 2023):

Verze obsahuje aktualizaci databázového systému na serverech s operačním systémem Linux!

Při aktualizace serverové instalace dojde na operačních systémech Linux k automatickému převodu datových souborů do nové verze PostgreSQL. Je možné, že tato verze nebude fungovat na zastaralém operačním systému, proto prosím zkontrolujte systémové požadavky. Na aktualizaci si, prosíme, vyhraďte dostatek času a pro všechny případy doporučujeme účetní data předem zálohovat.

Na rozdíl od Windows a macOS probíhá migrace dat do nové verze databáze plně automaticky a nevizuálně v rámci instalace balíčku.

Nové funkce

 • Podpora elektronických faktur ve formátu ISDOC.PDF (dokument ISDOC vložený do PDF souboru).
  • Všechny PDF výstupy faktur, které nejsou typu seznam, nyní budou obsahovat implicitně vložený ISDOC.
  • Soubor PDF s vloženým ISDOC lze použít pro import faktur z ISDOC.
 • Při spuštění inicializace následujícího účetního období se nově přeceňuje i banka a pokladna.
 • Do API byla doplněna nová evidence /smlouva-zurnal zobrazující výsledky generování faktur ze smluv.
 • Do API byla doplněna nová evidence /bankovni-ucet-sklad-pokladna zobrazující kombinovaný přehled pro bankovní účty, sklady a pokladny. Je užitečná mimo jiné pro obecné vazební vlastnosti směřující na bankovní účet, sklad nebo pokladnu.
 • V API je možné do vybraných mzdových složek zapisovat vlastnost pocetMes.
 • Do API byla doplněna nová obecná evidence /typ-dokladu zobrazující přehled typu dokladů přes všechny moduly.
 • Do API byla doplněna služba valorizace smluv.
 • Nový mzdový výstup s podklady ozřejmující výpočet přepočteného počtu zaměstnanců:
 • Pomocí pokročilého parametru paramSaldoNovyVypocetParSymPreceneniOd lze vyloučit ze salda uživatelsky změněné kurzovní rozdíly. Parametr obsahuje datum, od kdy se změna aplikuje. přičemž datum musí být ve tvaru RRRR-MM-DD. Do tohoto data se aplikuje původní chování: např. <winstrom>
  <parametr>
  <paramK>paramSaldoNovyVypocetParSymPreceneniOd</paramK>
  <hodnota>2022-12-31</hodnota>
  </parametr>
  </winstrom>

Vylepšení

 • Bankovní formáty SEPA XML – camt.053v02 a SEPA XML – camt053.v06 nahrazeny obecným formátem SEPA XML – camt053. Nový formát podporuje také camt053.v10.
 • Chybové zprávy při volání akcí pro přepočty (přepočet skladu; aktualizace požadavků na výdej; přepočet procent realizovatelnosti; přepočet stavů účtů; přepočet daňové evidence) obsahují lokalizovaný název akce. API dokumentace akcí doplněna o možnost volání v “dry-run” režimu.
 • Změna v chování a způsobu zobrazení chybových hlášení v souvislosti s editací typu dokladu:
 • Editovatelnost příznaku Doklad je účetní již není podmíněna neexistencí dokladu s tímto editovaným typem. Zablokování změny příznaku se odehraje až (odloženě) při samotném pokusu o přepnutí, kdy se ověří existence dokladů. Nově je zablokování příznaku vyřešeno také v API.
 • Druh dokladu lze změnit na již uloženém typu dokladu (jestliže je typ dokladu použitý na dokladech, změna již není možná):
 • Pokud je typ dokladu použit v nastavení společnosti, tak nelze změnit příznak účetní (ucetni) a druh dokladu (typDoklK) FV, FD, ID, OZ, OP:
 • Uživatelsky přesnější popis databázových výjimek z přepočtů (skladu, účtů, daňové evidence) a aktualizace požadavků na výdej. Například pokud bychom se nyní pokusili aktualizovat požadavky na výdej v zamčeném dokladu, zobrazí aplikace chybu: „Aktualizace požadavků na výdej se nepodařila. Doklad S-0045/2023 je zamčený.“.
 • Rychlostní optimalizace aktualizací databázového schématu účtovaných firem (nasazení nové verze, obnova starší zálohy).
 • Rychlostní optimalizace znovu-načtení seznamového okna (akcí reload, změnou filtrace, řazení).
 • Optimalizace rychlosti načítání stromu ceníku – zkrácení načtení nepřipojených položek při obsáhlém ceníku z řádově desítek vteřin na několik jednotek vteřin.
 • API nedovoluje měnit stornované doklady nebo stornované položky. Nad stornovaným dokladem nelze použít službu Hotovostní úhrada a Realizace objednávky (ta řeší také stav objednávky STORNO). Při párování s bankovním dokladem se ignorují uhrazované faktury, pokud jsou stornované.
 • Generování faktur ze smluv v API umožňuje definovat volitelným parametrem datum generování viz dokumentace.
 • Generování faktur ze smluv v API vrací ve výsledku odkazy na vytvořené faktury viz dokumentace.
 • Neplatný odběratel/dodavatel způsoboval nepoužitelnost ceníkové položky.
 • Do GUI na výběr sestavy k tisku bylo přidáno tlačítko na konfiguraci reportu (otevření WUI). Tlačítko je dostupné pouze pro administrátory.
 • Na zjednodušený daňový doklad se přenáší adresa ze střediska:
 • Výkonnostní optimalizace obnovení firmy ze zálohy s velkým množstvím příloh (doba trvání obnovy zkrácena o polovinu).
 • Odesílání e-mailů přes SMTP se nyní vykonává vždy na serveru.
 • Sada, která obsahuje neskladovou položku, vložená do objednávky, umí vygenerovat výdejku na skladové položky:
 • V záložce kontaktů u evidovaného obchod. partnera v adresáři firem přibyla záložka „Události“ sjednocení s WUI.
 • Výchozí řazení dokladů v API – dle data vystavení sestupně – řadí sestupně také doklady v rámci téhož dne.
 • Instalace linuxového serverového balíčku na RedHat-based systémech doplněna o kontrolu přítomnosti vyžadované verze PostgreSQL (RPM vyhodnocuje chybně rozsah požadovaných verzí).
 • Další změny a vylepšení pro OS Linux:
  • zlepšení podpory PostgreSQL z PGDG repozitářů
  • databázový démon je nyní řízen primárně pomocí systemctl
  • celkové pročištění instalačních a ovládacích skriptů

Opravy chyb

 • V případě nevyplnění všech polí v editoru konfigurovatelné faktury, došlo k chybě aplikace při vyvolání PDF faktury. Nyní konfigurovatelné tiskové sestavy zobrazují:
  • logické hodnoty – Ano / Ne
  • časové údaje zobrazuje kromě datumu také s časem
  • umí zobrazit datum poslední změny záznamu
 • V některých případech zadání konfigurovatelná faktura zobrazovala záhlaví i na konec předchozí stránky.
 • Zajištěna unikátnost uživatelských dotazů dle kódu. Případné duplicity kódů budou nahrazeny unikátním kódem.
 • Datum zařazení v majetku hlídá aktuální období:
 • Oprava obnovení zálohy firmy obsahující manuálně přidané funkce z databázového rozšíření unaccent.
 • Při tvorbě vzájemného zápočtu ručně docházelo k nabídnutí typu dokladu banky.
 • Aktualizace nákupní ceny přes API na endopint /dodavatel.xml vracelo API místo aktualizace chybu: Vybraná firma byla již dříve zařazena mezi dodavatele. [Dodavatel -1].
 • V nápovědě GUI chyběly ukončovací uvozovky.
 • Opraven výpočet na řádku D.1. kontrolního výkazu na SK firmě.
 • Nešlo obnovit novější zálohu firmy do starší verze programu.
 • Na mzdovém listu se nezobrazoval Příplatek za prostředí.
 • Při importu xml e-neschopenky Flexi vyhazovalo interní chybu aplikace v případě, že osoba v dané firmě neexistovala.
 • Opraven výpočet ve formuláři „přepočtený počet zaměstnanců“ v případě existujícího pracovního poměru 4-SPOL.,JEDN.,ČL.DR. a 5-STATUTÁRNÍ ORGÁN a neaktivní funkce „výpočet náhrady za svátky z průměru“.
 • Propis individuálních kódů zboží (v dokladu/tiskové sestavě) u evidované individuální ceny pro konkrétního obchodního partnera.
 • Aktualizace tiskopisu a XML pro OSSZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání. Nástup do zaměstnání je větší nebo roven 1. 4. 2022 neobsahuje informaci o kódu ZP a informaci o předchozím orgánu, který prováděl nemocenské pojištění.
 • DHM a DNHM částečně odepsaný v jiném programu u nějž uvedený počet měsíců v „Odepsáno při zařazení“ je větší než doba měsíčního odepisování/mimořádných odpisů přiřazené odpisovou skupinou neumožňovala provést evidenci událostí (přerušení odpisů, opětovné zahájení odpisů, vyřazení).
 • DM s datem zařazení je nižší než začátek odpisů neumožňoval zadat událost (vyřazení).
 • Oprava seznamu vlastností (sloupců) zobrazovaných v evidenci Saldo k datu. Již se zobrazují pouze sloupce, které mají smysl:
 • Skript pro hromadné zálohování účtovaných firem zobrazuje lépe názvy společností:
 • Upravena generace výsledného XML Kontrolního hlášení ve WUI. V případě výskytu více dokladů se stejným číslem došlým docházelo k duplikaci řádků a chybnému seskupení KH.
 • Oprava předávání filtrace pro API službu tvorba objednávky pro výrobu. API ignorovalo předaný filtr a objednávalo ze všech nevyřízených objednávek.
 • Pomocné složky mimořádných odměn za více měsíců se již nevytvářejí za koncem pracovního poměru.

2023.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (7.3.2023):

Opravy chyb

 • Mzdový výstup Přehled o výši pojistného 2023:
  • oprava pořadí elementů v XML formátu v případě uplatňování slevy SP za firmu (e-podání neprocházelo validací pro XML schématu),
  • zarovnání seznamu zaměstnanců v PDF formátu v oddíle H do formulářových polí.
 • V API nebylo možné na dobropisu faktury přijaté zadat rozdílná data uskutečnění a uplatnění zdanitelného plnění (pole duzpPuv / duzpUcto).
 • Ve mzdových tiskových výstupech (např. Oznámení o nástupu do zaměstnání) nefungoval správně výběr pracovních poměrů.
 • Tiskový výstup prázdného seznamu do konfigurovatelných reportů již nezpůsobuje chybu aplikace.

2023.2.0

Přehled změn v ABRA Flexi (1.3.2023):

Nové funkce

 • V Aktualizaci mezd přibyl nový tiskový výstup Přehled pro slevu SP za firmu pro krácené úvazky.
 • Nabídka tiskových sestav pro Vydané faktury a Přijaté objednávky byla rozšířena o konfigurovatelné reporty.
  • Webové rozhraní u těchto reportů nabízí možnost snadného přizpůsobení obsahu, vzhledu a jazykových překladů.
 • Do API doplněna možnost exportu a importu účetních sestav.
 • API evidence /inventura doplněna o speciální volání pro hromadné vložení položek.

Vylepšení

 • Mzdový PDF výstup Přehled o výši pojistného nyní generuje tolik PDF souborů, aby v části H byli postupně vytištěni všichni zaměstnanci (formulář omezen na 11 zaměstnanců).
 • Průvodce mzdového výstupu Oznámení záměrů uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ) nabízí v seznamu pracovních poměrů i ty s historicky zapnutou slevou SP za firmu.
 • Odpisové skupiny majetku jsou nabízeny dle platnosti k datu původního zařazení majetku, pokud se liší od data zařazení.
 • Doplnění lokalizovatelnosti chybových zpráv, které byly v aplikaci “na pevno” pouze v češtině.
 • Instalátor aplikace na macOS ověřuje, v případě serverové instalace, minimální vyžadovanou verzi operačního systému (10.14 Mojave).
 • Vypnutí klávesových zkratek pro čtečku čárových kódů na formulářích, kde není čtečka podporována (např. obchodní doklady). Ignorování vstupu ze čtečky na záznamech, které nelze editovat.
 • Instalátor aplikace na Windows varuje v případě nedodržení minimální podporované verze (Windows 10) a serverovou instalaci umožňuje pouze na 64b operační systém.
 • Vylepšení tiskové sestavy dodacího listu:
  • přidána podpora pro tisk adresy ze střediska,
  • chybějící kód na položce dokladu (např. při rozpadu sady) je automaticky doplňován kódem z odkazovaného ceníku.

Údržba

 • Aktualizace číselníku kombinovaných nomenklatur pro intrastat platný od 2. února 2023.

Opravy chyb

 • Oprava přepočtu mzdy jednoho zaměstnance – dříve vycházela jiná výše slevy SP za firmu než při přepočtu všech zaměstnanců.
 • Oprava validačních testů při využívání slevy SP za firmu zabraňujících překročení maximální dovolené délky týdenního úvazku (30 hodin).
 • Výpočet mezd při určení možnosti čerpat slevu SP za firmu kontroluje hranici maximálního měsíčního příjmu (60 486 Kč, resp. 463 Kč / h).
 • Sleva SP za firmu pro krácené úvazky – u zaměstnanců mladších 21 let není omezena délka měsíčního úvazku (138 hodin).
 • Mzdový PDF výstup Výpočet daně a daňového zvýhodnění nehlídá výši tzv. “školkovného” (kontrola přidaná ve verzi 2023.1.0 nezohledňovala počet dětí).
 • Mzdový PDF výstup Oznámení o nástupu do zaměstnání uváděl chybně i budoucí datum ukončení pracovního poměru v případě nástupu na dobu určitou.
 • Volba pracovního poměru Zaměstnání malého rozsahu je znovu přístupná také pro standardní pracovní poměr.
 • Chyby editačního formuláře bankovního účtu na kartě Elektronická banka:
  • nebyla dostupná volba Kontrolovat duplicitu výpisů,
  • s vyplněnými tokeny (karta Online) nebylo možné měnit formáty výpisu / příkazu.
 • Párování úhrad a vzájemné zápočty v API nedovolují vstup uhrazujícího dokladu s nulovou částkou. Místo interní chyby serveru (status 500) je oznámen chybný požadavek (status 400).
 • V průvodci pro vytvoření Vzájemného zápočtu se při výběru firmy otevřením okna Adresy firem zobrazoval chybně (v pozadí průvodce) dialog pro Nastavení filtrace.
 • API dotazy v režimu našeptávání (?mode=suggest) vracely v případě záznamů bez názvu prázdný (nedefinovaný) popis. Například: /c/demo/uzivatel.xml?mode=suggest.
 • (SK) V API bylo povoleno využití služby pro vygenerování DPH přiznání do XML v případě slovenské legislativy (virtuální evidence /priznani-dph).
 • Pro API evidence /smlouva a /dodavatelska-smlouva se nezobrazoval seznam tiskových reportů (/reports).
 • Přes API nebylo možné vymazávat položky inventur, které byly zahájeny mimo aktuálně platné účetní období.
 • V API evidenci /smlouva nefungoval našeptávací režim (?mode=suggest).
 • Obnovení firmy ze zálohy bylo možné i v případě neplatné licence.

2023.1.5

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 2. 2023):

Opravy chyb

 • Oprava účetního výstupu Saldo, kde se v případě úhrady neúčetní zálohy jako párovací symbol upřednostnil variabilní symbol neúčetního dokladu. Nyní se opět vyhledá nejvhodnější variabilní symbol z napárovaných účetních dokladů (daňový doklad, případně samotná banka).
 • Pokud měl pracovní poměr nastaven jiný kód PP než jeden ze standardních, neobjevil se v Hromadném oznámení pro ZP.
 • Oprava znění chybových zpráv při zpracování výjimečných stavů z databázových procedur.

2023.1.4

Přehled změn v ABRA Flexi (10. 2. 2023):

Vylepšení

 • Od verze 2023.1.0, při nastavení pokročilých parametrů paramSarzeMandatory nebo paramExpiraceMandatory, nebylo možné na doklady přidávat položky čtečkou čárového kódu pro zboží s evidováním šarží či expirací. Chybějící šarže / expirace bránila přidání položky. Nyní se pro právě přidávanou položku zobrazí editační formulář a je vyžadováno doplnění chybějící šarže / expirace.

Opravy chyb

 • V případě, kdy kód pracovního poměru neodpovídal kódu typu pracovního poměru, docházelo k chybnému vyhodnocení výše týdenního úvazku pro potřeby slevy sociálního pojištění za firmu.
 • Mzdové XML podání Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (PVPOJ23) neprocházelo formálně-logickou kontrolou s ohlášením chyby č. 123 – Pojistné k úhradě <> pojistneCelkem – pojistneSleva.
 • API volání /vzajemny-zapocet/reports pro získání přehledu tiskových reportů pro evidenci vzájemných zápočtů vracelo nabídku reportů patřící evidenci bankovních pohybů.
 • API uvádělo chybný odkaz na zdrojovou evidenci v případě vlastnosti /typ-objednavky-vydane/properties/typDoklFak.
 • V desktopové aplikaci bylo možné editovat položku poplatku, pokud se nejprve otevřela běžná položka a navigačními šipkami se přeskočilo na položku s poplatkem.
 • Opravy chybných textů ve slovenské lokalizaci.
 • Aktualizace databázového systému PostgreSQL mohla v ojedinělém případě poškodit převáděná data bez ohlášení jakékoliv chyby. Převod účtovaných firem nyní při jakékoliv chybě během zápisu převod přeruší a chybu ohlásí.

2023.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 2. 2023):

Vylepšení

 • Rychlostní optimalizace vkládání položek do inventury.

Opravy chyb

 • Mzdový XML výstup Přehled o výši pojistného uvádí údaje o slevě sociálního pojištění za firmu až od února 2023.
 • Mzdový XML výstup Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance (OZUSPOJ) byl nevalidní.
 • Generování faktur ze smluv vytvářelo faktury až následující den po obrátkovém dnu.
 • Služba v adresáři firem Aktualizovat vše v případě subjektů ze Slovenska zasílala pouze 10 záznamů a ignorovala údaj o revizi záznamu.
 • Na OS Windows mohl nastat problém se startováním služeb v případě počítače s nedostatečným výkonem (pomalý pevný disk). Služby mají nastaven odložený start a časový limit pro start byl prodloužen na 5 minut.

2023.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2023):

Vylepšení

 • Pokročilým parametrem paramEDIImportIgnorujMnozstviVBaleni nastaveném na hodnotu true je možné při načítání EDI zprávy ignorovat pole Počet spotřebitelských jednotek…, které ovlivňuje načtené množství dané položky.

Opravy chyb

 • Import z EDI ignoroval balení definované měrnou jednotkou, pokud nebyl na řádce (LIN) uveden současně Počet spotřebitelských jednotek v balení / v objednané / ve fakturované jednotce. Výsledkem bylo chybné naimportované množství.

2023.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (31. 1. 2023):

Opravy chyb

 • Nežádoucí změna identifikátoru uživatelských reportů. Při exportu do PDF bylo nutné uvádět pro uživatelské reporty jinou hodnotu parametru report-name.

2023.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (31. 1. 2023):

Legislativa

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2023:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 38.294 Kč (v roce 2022 bylo 36.119 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.935.552 Kč (bylo 1.867.728 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 14.074 Kč (bylo 11.014 Kč).
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění na 17.300 Kč (bylo 16.200 Kč), ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
  • Změna výše, do které jsou uznatelné náklady na stravenkový paušál na 107,10 Kč (bylo 99,40 Kč).
  • Změna hranice, od které se použije daň 23 % – nově 161.296 Kč (bylo 155.644 Kč).
  • Změna výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění – nově 4.000 Kč (bylo 3.500 Kč)
 • Mzdy – sleva 5 % na sociálním pojištění za firmu:
  • Sleva se zapíná pro konkrétní pracovní poměr v Personalistice (Osoba – Pracovní poměr – Úvazek – Sleva SP za firmu).
  • Zde také přibyla pole: OZUSPOJ sleva od / sleva do, která se používají pro plnění formuláře OZUSPOJ.
  • Při vypnutí uplatňování slevy, je třeba nejdříve nastavit pole OZUSPOJ sleva do, poté vytvořit nové nastavení pracovního poměru a v něm slevu vypnout. Pro potřeby výpočtu, je důležité, že je sleva zapnutá v nastavení, které je platné v měsíci výpočtu mezd.
  • Výpočet mezd hlídá. zda jsou v daném měsíci splněny podmínky pro uplatnění slevy (celková měsční mzda, hodinová mzda, počet odpracovaných hodin). V případě potřeby lze slevu pro daný měsíc vypnout/zapnout manuálně nastavením procenta ve složce SLEVA SP FA 1P A/N (1 = zapnuto, 0 = vypnuto).
  • Aktualizace formuláře Přehled o výši pojistného. Nový formulář Oznámení o záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění (OZUSPOJ). Do reportu Přehled sociálního pojištění doplněn sloupec Sleva SP.
 • Mzdy – kurzarbeit:
  • Přidána podpora pro Kurzarbeit – v nastavení firmy (Moduly / Zaměstnanci / Ostatní) přibylo pole Procento náhrady při kurzarbeitu, které slouží jako výchozí procento náhrady pro kurzarbeit.
  • Ve mzdách je možná zadávat nový druh nepřítomnosti Kurzarbeit.
 • Aktualizace daňových formulářů:
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MFIN 5460/1 – vzor č. 27)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (MFIN 5460 – vzor č. 31)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (MFIN 5460/A – vzor č. 10)
 • Mimořádné odpisy majetku prodlouženy na roky 2022 a 2023.

Nové funkce

 • Na bankovním účtu je možné si vybrat formát pro výpisy nezávisle na formátu pro příkazy. Např. je možné výpisy načítat ve formátu ABO a pro příkazy používat SEPA XML formát pain.001.
 • Přeceňování faktur při inicializaci následujícího účetního období nyní používá speciální kurzy pro přecenění (Nástroje → Číselníky → Kurzy pro přecenění).
 • API rozšířeno o přepočet účetních sestav.
 • Evidence Události, aktivity rozšířena o nová pole: Uživatel (tvůrce události, pouze pro čtení) a Externí firma (odkaz do Adresáře firem).

Vylepšení

 • Podpora balení v exportu EDI:
  • export položek dokladů (dodací listy, faktury, objednávky) uvádí v poli Množství, v případě ceníkové položky s definovaným balením,množství balení
  • na položky v EDI je nově zapisována hodnota Počet spotřebitelských jedn. v objednané jednotce
  • pokročilým parametrem paramEDIExportBaleni nastaveným na hodnotu false je možné případně vrátit předchozí chování
 • Podpora balení v importu EDI:
  • import dokladů (dodací listy, faktury, objednávky) zohledňuje balení při načítání položek
  • import příjemky nyní vyžaduje hodnotu Dodané množství
  • pokročilým parametrem paramEDIImportBaleniPodleMmozMjVBal nastaveným na hodnotu true je možné aktivovat hledání odpovídajícího balení dle množství v balení
 • Zrychlení mazání objednávek, resp. jednotlivých položek objednávky. Na velkých firmách je nyní mazání řádově rychlejší.
 • Zrychleno ukládání změn do databáze při vložení a změně stálé mzdové složky.
 • Aktualizace požadavků na výdej vrací chybu při pokusu o aktualizaci zamčeného skladového dokladu.
  • Použitím pokročilého parametru aktualizacePozadavkuFailZamcenyDoklad s hodnotou false je možné zamčené doklady z aktualizace vynechat.
 • Prodloužení a vylepšení práce s číslem došlým:
  • číslo došlé na fakturách rozšířeno na 40 znaků.
  • u dobropisů s navázanou fakturou vydanou se v kontrolním hlášení do pole Pořadové číslo původní faktury vyplňuje číslo došlé z faktury pokud je vyplněno.
  • při tisku dobropisu s navázanou vydanou fakturou se na tiskopisu zobrazuje číslo došlé z faktury pokud je vyplněno.
  • do slovenského kontrolního hlášení doplněna kontrola, která ověřuje, že číslo došlé není delší než 32 znaků (maximální povolená hodnota).
  • do výpisu položek vstupujících do daňového přiznání OSS doplněn sloupec s číslem došlým dokladu.
 • Upraven výpočet přecenění na konci účetního období, aby lépe zohledňoval zaokrouhlovací rozdíly na fakturách.
 • (SK) Na faktury vydané s předpisem zaúčtování Přenesená daňová povinnost se automaticky vkládají položky s nulovou sazbou DPH.
 • (SK) Nový řádek DPH pro faktury přijaté z třetích zemí: 009-010, 018-019NEEU.
 • (SK) Popis interního dokladu kurzového rozdílu vzniklého při přecenění nyní uvádí hodnotu kurzu pro 1 €.
 • Na dobropisu vydané faktury je nyní možné zadat datum uplatnění zdanitelného plnění až 3 roky po datu zdanitelného plnění.
 • Vylepšení kontroly platnosti licence v API a webovém rozhraní. Kontroluje se platnost licence a přibylo varování o skončené době pronájmu a případném přepnutí do režimu pouze pro čtení.
 • Průvodce pro reset hesla validuje e-mailovou adresu standardněji (lze uvést lokální adresu).
 • Standardizace získávání kontaktních údajů při exportu faktury do formátu ISDOC:
  • kontakty odběratele se získávají pouze z hlavičky dokladu (nehledají se v kontaktech uvedené firmy)
  • kontakty dodavatele se získávají z uvedené zodpovědné osoby a při neuvedení z nastavení firmy
 • Úpravy bankovního formátu multicash pro zahraniční příkazy u České spořitelny.
 • Na Seznam sestav (Účetnictví – Seznam sestav) doplněna zaškrtávátka pro výběr více záznamů.
 • Vylepšení kontroly registrovaných účtů plátců DPH:
  • nově se kontrolují i účty ve formátu IBAN (při ukládání dokladu ve výběru dokladů k úhradě)
  • kontrola spolehlivosti plátce a registrace účtu plátce DPH nové probíhá také na SK legislativě
 • Rozšíření schopností XML exportu účetních sestav:
  • implicitně se exportují řádky sestavy a také standardní předpisy
  • nová API evidence /standardni-predpis
  • doplnění hodnot lokalizovaného číselníku druhUctuStdPredpis
 • V e-mailových šablonách je nyní možné zobrazit jakékoliv pole z nastavení firmy.
 • API při použití URL parametru as-gui=true vrací uživatelsky přívětivější chybová hlášení.
 • Doplněny chybějící překlady do angličtiny, němčiny a slovenštiny.
 • Do ceníku doplněna podpora pro vyhledávání podle EAN kódů balení čtečkou čárových kódů.
 • Do API doplněna podpora pokročilých parametrů paramSarzeMandatory a paramExpiraceMandatory, kterými je možné vynutit povinnost vyplnění šarží a expirací na položkách dokladů.
 • Doplněna API dokumentace funkcí pro inventury

Údržba

 • (CZ) Deaktivace funkcionality pro elektronickou evidenci tržeb.
 • Aktualizován číselník kombinovaných nomenklatur pro intrastat platný od 1.1.2023.
 • Aktualizace sazeb DPH:
  • Dočasné snížení sazeb DPH v Lucembursku (v roce 2023): 17 → 16 % a 8 → 7 %.
  • Doplněna sazba 5 % pro Estonsko, Litvu a Slovinsko.
  • Doplněna sazba 0 % pro Kypr.
 • V API evidencích /smlouva a /dodavatelska-smlouva byla odstraněna (deprecated) relace polozkySmlouvyInt. Již je dostupná pouze pod názvem polozkySmlouvy.
 • Použití silnějšího algoritmu SHA256 pro podepsání self-signed SSL certifikátu. Nová verze automaticky nahradí předchozí self-signed certifikát při startu serveru.

Opravy chyb

 • Ošetření chybového stavu aplikace v případě majetku s účetními i daňovými odpisy a aktivní volbou Před zařazením bylo tech. zhod.
 • Umožněno zadat technické zhodnocení k majetku, který byl zařazen jako již úplně odepsaný.
 • Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání – důvod ukončení se v případě některých pracovních poměrů (člen družstva, jednatel) neuvádí.
 • Do Přehledu o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny nevstupovaly dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nově tam vstupují, pokud v daném měsíci dojde k překročení limitu pro platbu pojistného (v roce 2023 to jsou 4.000 Kč) nebo dostane zaměstnanec Náhradu za pracovní neschopnost.
 • Doplnění přesčasů do odpracovaných dob, které se zahrnují pro výpočet Přepočteného počtu zaměstnanců.
 • Ošetření chyby aplikace ve výrobě způsobené chybným vyhodnocením rezervací pro položku kusovníku. Nyní se správně zohledňují rezervace pro ostatní firmy a rezervace pro firmu ve výrobě. V případě nedostatku zboží se zobrazí uživatelsky přívětivá chybová zpráva.
 • Položka objednávky nebyla zarezervována, pokud byl ceník vybrán ručně z výběrového okna s aktivovaným filtrem na sklad.
 • Oprava chybné kontroly “Nelze snížit dostupné množství CENÍK na skladě SKLAD. Rezervace do záporu není povolena.”, ke které docházelo při pokusu o naskladnění v minulém období nebo při smazání faktury vytvořené z objednávky v minulém období.
 • V API při generování dokladů z inventury v předchozím období docházelo k navázání skladové karty z aktuálního období.
 • Oprava chybného párovacího symbolu u dokladů přecenění v saldu, ke které docházelo při složitějších párováních.
 • Oprava chybného výpočtu kurzového rozdílu v případě úhrady faktury v cizí měně bez vyplněného primárního účtu.
 • Oprava chybného výpočtu kurzového rozdílu v případě úhrady faktury v cizí měně s položkou korekce kurzového rozdílu odpočtu zálohy.
 • Oprava API akce “delete”:
  • nebylo možné smazat doklady pro existenci dokladových vazeb, přestože klientská aplikace smazání dovoluje
  • smazání příloh smazalo pouze hlavičkové údaje přílohy a samotná data zůstávala v databázi
  • odstranění nadbytečných dat z databáze je možné SQL příkazem:
   delete from wprilohadata d where not exists (select 1 from wpriloha p where p.iddata = d.idprilohadata);
 • Při zapnutém režimu danění One Stop Shop (OSS) a současné registraci k DPH v cizím státě nefungovala na přijatých objednávkách služba Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy.
  • oprava výběru správného řádku DPH na vytvářené záloze
  • oprava výběru řádku DPH a řádku kontrolního hlášení DPH při realizaci objednávky
  • v API bylo doplněno validování výsledného dokladu
 • API službu Faktura z uhrazených záloh je možné použít pouze u nově vytvářených dokladů a pouze pro zálohy se stejným typem pohybu.
 • Oprava automatického doplňování údajů do nastavení firmy při vytváření účetních jednotek přes API, pokud není v parametrech požadavku předáno IČO, ale jen samotné DIČ.
 • V API docházelo v některých případech k chybě při pokusu o odstranění EXT ID pomocí atributu “removeExternalIds”
 • Aplikace neumožňovala vyplnit pole Uživatel v Členství workflow.
 • V API chybělo zobrazení následujících vlastností:
 • Ošetření chybového stavu přecenění neuhrazených dokladů v případě cizoměnové faktury spárované s úhradou v domácí měně.
 • Zpřesnění chybového hlášení při výběru dokladu s vyplněným nevalidním IBAN číslem účtu do příkazu k úhradě.
 • V API inicializace nového účetního období přepínala aktuální období na uzavírané. Při následné práci s API / webovým rozhraním mohlo docházet k neočekávaným problémům.
 • (SK) Oprava chyby, ke které docházelo při pokusu o vygenerování výkazu pro Intrastat, pokud nebylo na dokladech vyplněno pole Zvláštní pohyby.

2022.5.8

Přehled změn v ABRA Flexi (9.1. 2023):

Opravy chyb

 • Aktualizace databázového systému PostgreSQL mohla převést pouze část firem bez ohlášení jakékoliv chyby.
  • Převod účtovaných firem mohl být zdánlivě úspěšný, i když byl ve skutečnosti přerušen výjimečnou chybou (např. zdrojová databáze obsahuje znak, který nemá UTF-8 reprezentaci). Případnou chybu je možné zjistit z aktualizačního protokolu v dočasném souboru flexi-upgrade/FlexiOldPgLog.txt.
 • Aktualizace nyní kontroluje úspěšné dokončení převodu, případná chyba je ohlášena a přeruší aktualizaci.