2023.3.6

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 6. 2023)

Opravy chyb

  • Inicializace databáze PostgreSQL při instalaci na linuxu selhávala, pokud bylo změněno výchozí heslo uživatele dba a obsahovalo nečíselné znaky.
  • Detekce PostgreSQL databáze na Debian linuxových distribucích (instalace / spouštění služby) nefungovala v případě existence více databázových clusterů flexibee na stejném síťovém portu.