2023.5

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 10. 2023):

Legislativa

 • (SK) Doplnění 2. snížené sazby DPH 5 % s platností od 1. 1. 2023.
 • Aktualizace verze XML e-podání ONZ 2022 pro ČSSZ na verzi 1.1. u nově vzniklého pracovního poměru.
 • Aktualizace verze písemností pro elektronická XML podání EPO (DPSVD2 – Vyúčtování daně vybírané srážkou, DPZVD6 – Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, DPHKH1 – Kontrolní hlášení DPH a DPHDP3 – Přiznání k dani z přidané hodnoty).
 • Přidána mzdová složka pro podporu Homeoffice. HO paušální se rozdělí na část do limitu 4,60/hod.(limit platný pro rok 2023) a část nad limit podléhající dani. HO skutečné náklady nepodléhají zdanění.
 • V adresáři firem byla k roku 2023 ukončena platnost územních pracovišť finančních úřadů, které finanční správa uzavřela k 1. červenci 2023.

Nové funkce

 • Integrován nový spouštěč Java aplikací pro macOS s nativní podporou ARM architektury (procesory M1, M2):
  • již není vyžadována Oracle Java
  • spouštěč automaticky vyhledá v systému vhodnou Javu 8
 • Podpora šarží a expirací v inventuře:
  • Na položku inventury přidána nová pole pro šarže a expirace:
  • Pokud se pro daný ceník evidují šarže a/nebo expirace, je jejich vyplnění povinné!
 • Do API přidáváme nové sub-evidence pro majetek a leasing:
  • Majetek
   • Daňové odpisy:
    • https://server/c/{firma}/majetek/{id}/danove-odpisy.xml
    • https://server/c/{firma}/danovy-odpis.xml
   • Účetní odpisy:
    • https://server/c/{firma}/majetek/{id}/ucetni-odpisy.xml
    • https://server/c/{firma}/ucetni-odpis.xml
   • Záznamy nelze vytvářet ani mazat.
   • Záznamy lze editovat (zatím jen experimentální funkčnost).
  • Leasing
   • Daňový náklad:
    • https://server/c/{firma}/danovy-naklad.xml
    • https://server/c/{firma}/majetek/{id}/danove-naklady.xml
   • Splátkový kalendář:
    • https://server/c/{firma}/majetek/{id}/splatkove-kalendare.xml
    • https://server/c/{firma}/splatkovy-kalendar.xml
  • Sub-evidence jsou read-only.
 • Rozšíření evidence /cenik o příznak sada indikující, zda má daný ceník záznamy v relaci _Sady a komplety_ (zda se jedná o sadu). Příznak je pouze pro čtení a je automaticky udržovaný.
 • Aplikace pro macOS od této verze procházejí notarizací u firmy Apple (instalace již nebude vyžadovat výjimku v zabezpečení).
 • Na pracovním poměru bylo přidáno nové pole pro datum skutečného nástupu. Slouží pro získání sjednoceného data nástupu pro mzdové výstupy.
 • Výkonnostní optimalizace API při exportu položek dokladů:
  • výrobní čísla se načítají pouze, pokud je na daném ceníku aktivní volba Evidovat výrobní čísla
  • zjišťování stavu skladu a rezervací pouze, pokud je daný ceník označen jako Skladové zboží
 • API: při importu objednávek v EDI se sklad vezme jediný možný nebo z typu přijaté objednávky.
 • Původně API endpoint /nastaveni/smtp vracel SMTP nastavení z databáze dané firmy, pokud neexistovalo, tak z konfigurace serveru ve flexibee-server.xml. Pokud ani to nebylo, tak chybu 404 Not FoundNově vracíme pouze nastavení z databáze nebo 404.
 • Do seznamu bankovních účtů, bylo přidáno okno „stahovat výpisy od“ pro online stahování výpisů:
 • Výkonnostní optimalizace API exportu pohledových evidencí.U pohledových evidencí, například Účetní deník, Ceníkové pohyby, Saldo k datu (celý seznam), bylo zrychleno zjišťování hodnoty atributu evidencePath.
 • Pokud má skladový doklad nastavenou vlastnost Stav dokladu na jednu z vlastností
  • Vyfakturován
  • Vyfakturován hromadně
  • Vygenerován z faktury
  • Vygenerován z faktury – neúplný
  • Uhrazen pokladnou
  • Uhrazen pokladnou hromadně
  • Vygenerován z pokladny
  • Vygenerován z pokladny – neúplný
  • Převodka
   • Nešlo v GUI přidávat nové položky. Nově bylo ve stejných stavech zakázáno i položky mazat. Tyto zákazy se nyní nově projeví i v API.

Vylepšení

 • Změna řazení záznamů v API:
  • dokladové evidence vracejí záznamy implicitně řazené dle interního ID (původní řazení dle vlastnosti datVyst sestupně je aktivní pouze při parametru ?as-gui=true).
  • změna vzestupného řazení na sestupné nově obrací i pořadí záznamů se stejnou hodnotou (např. doklady pro stejnou firmu při řazení dle názvu firmy).
 • API evidence /configurable-reports doplněna o atribut evidence informující o agendě, kde lze daný report použít.
 • Nabídka šarží a expirací zobrazuje dostupné množství včetně měrné jednotky:
 • Zrychleno vytváření a aktualizace dokladů přes API volaného z nového webového rozhraní. Pro doklad s desítkami položek je zpracování dotazu na serveru rychlejší cca o 25 %.
 • Windows:Měníme způsob konfigurace PostgreSQL databáze – vypínáme JIT (v případě Flexi má zpomalující efekt).
  • Původně jsme výchozí postgresql.conf (v adresáři s daty, typicky C:\winstrom-data\postgresql.conf) nahradili při instalaci naším, kde máme pár konfigurací.
  • Při každé reinstalaci/aktualizaci jsme tento soubor přepsali => uživatel neměl jak si trvale definovat vlastní nastavení.
  • Nově:
   • Pokud aktualizujeme z verze, kde jsme postgresql.conf nahrazovali, vrátíme tam výchozí
   • Do hlavního postgresql.conf pouze přidáme odkaz na podsložku s dalšími konfiguračními soubory (include_dir = 'conf.d')
   • Ve podsložce conf.d máme svoje .conf soubory. Názvy mají formát: 0xx_flexi_popis.conf (např. 051_flexi_main.conf)
   • Postgres soubory načítá v pořadí podle názvu, později načtené soubory vyhrávají. Takže uživatel by si měl případně vytvořit soubor yxx_cokoliv.conf kde y > 0 (např: 101_custom.conf). Tím může přepsat naši konfiguraci. Při reinstalaci mu takový soubor neměníme.
   • Hlavní postgresql.conf ani naše .conf soubory by uživatel měnit neměl, mohou se při reinstalaci přepisovat.
 • Řeší to samé popsané v bodu výše, jen na linuxových systémech:
  • v konfiguraci PostgreSQL nastavujeme volbu jit = off (obecně to má být zrychlující nastavení, ale u nás naopak dotazy zpomaluje)
  • instalace již nemění výchozí konfigurační soubor databáze postgresql.conf (jediné co případně přidává je volba include_dir = 'conf.d')
  • všechna důležitá nastavení se pak umisťují do conf.d podadresáře v samostatných souborech (např. 53-jit-off.conf)
 • Drobné vylepšení anglické lokalizace textů konfigurátoru tiskových sestav.
 • API evidence /umisteni-uctu nevrací vlastnost id, její hodnota byla konstantně -1.
 • Vylepšení názvu příloh e-mailu pro konfigurovatelné tiskové sestavy:
  • výchozí konfigurovatelné reporty rozšířeny o samostatný zkrácený název reportu pro přílohy (např. “Faktura”)
  • název lze změnit v lokalizaci konfigurovatelného reportu (lokalizační klíč _attachment)
  • na uživatelské reporty bylo přidáno pole Název pro přílohy
 • Výsledky API volání budou ve zprávách s varováním zahrnovat také zprávy vzniklé při importu jednotlivých vlastností.
 • Zápisy do API v režimu as-gui=true kontrolují hodnotu zapisované vlastnosti lastUpdate (tzv. optimistické zamykání záznamů) a v případě zjištěné kolize je vrácen chybový status 409 Conflict. „errors“: [
  {
  "message": "Od otevření záznamu byl záznam změněn jiným uživatelem. (data: aktuální: 10.10.2023, 8:52:12,839) [23123]",
  "for": "lastUpdate",
  "path": "faktura-vydana[id=code:23123]",
  "code": "CONFLICT" }]
 • Text s upozorněním, zadaným v adresáři u partnera se nyní zobrazí při použití jakékoliv služby (realizace objednávky, fakturace ze zálohy atd.).
 • Při vytváření nového dokladu kopírováním již zaevidovaného, ve kterém byla zadána zakázka, která ale v mezidobí byla dokončena (má příznak HOTOVO), nyní Flexi upozorní že hodnota v poli pro zadání zakázky bude odebrána a zůstane prázdné.
 • Při odesílání konfigurovatelné faktury e-mailem se do příloh vloží i faktura ve formátu ISDOC (pokud je tak nastaveno v daném typu dokladu).
 • Na typu majetku již nelze měnit logický příznak Majetek je odepisován, pokud je již v evidenci majetku použit.
 • API služba pro zaúčtování prodejek doplněna o možnost předat typy pohledávek pro jednotlivé formy úhrady.
 • Účetní deník obsahuje nová pole:
  • Doklad bez položek bezPolozek
   • Příznak, zda je zdrojový doklad bezpoložkový
  • Seznam ID položek idPolozek
   • Seznam interních ID položek zdrojového dokladu, ze kterých je vypočítán aktuální záznam deníku.
   • Podle tohoto pole nelze řadit ani filtrovat
 • Zrychlení importu položek inventury přes API.
 • API: neumožníme změnu příznaku skladove na Ceníku, pokud pro něj existují nějaké skladové karty.
 • API evidence /prikaz-k-uhrade-polozka byla rozšířena o pole „transakceVBanceId“ (pouze pro čtení). Bude využito pro on-line odesílání příkazů k úhradě.
 • Služba Přepočítat procenta realizovatelnosti u objednávek přijatých umí zohlednit objednávky obsahující slevovou (zápornou) položku.
 • Do Personalistiky a do Hromadného oznámení zaměstnavatele, byla přidána filtrace dle skupiny osob:
 • Při regeneraci závazků pro mzdy se automaticky zruší vazby na stornované uhrazující doklady.
 • Byla zakázána změna jazyků v Nastavení -> Upřesnění -> Výběr jazyků
  • Tato změna nastavení totiž nemění již existující textová pole.
  • Povolit změnu nastavení je možné pokročilým parametrem allowLanguagesOrderChange = true.
 • Chyba při importu ISDOC vypisuje podrobněji příčinu chyby:
 • Vlastní analýza prodeje umožňuje započítávat i nekatalogové položky u všech parametrů
 • Vizuální zvětšení polí pro evidenci hodin nepřítomnosti první/poslední den.
 • Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Mzdové výstupy – Mzdové listy, mají rozšířený filtr na skupiny osob:
 • API: účetní-deník byl rozšířen o vlastnost idPolozek obsahující seznam interních identifikátorů položek dokladů zaúčtovaných na danou řádku účetního deníku.
 • Při zadávání nepřítomnosti – pracovní úraz v Personalistice, lze zadat číslo nepřítomnosti (číslo rozhodnutí o pracovní neschopnosti).
 • Do sestavy Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti se započítávají také dobropisy – tzn. druh faktury – Dobropis/opravný daň. doklad z evidence Přijaté a vydané faktury.
 • Výkonnostní optimalizaci API importů eliminující opakované zjišťování nastavení firmy v rámci 1 requestu. Při importu faktur dochází ke zrychlení až o 50 % času (záleží na počtu položek a dalších parametrech). Dávkový import 50 faktur se zrychluje dokonce až 5x.
 • Rychlostní optimalizace automatického párování úhrad v API.
 • Inventura nevkládá skladové karty, které jsou vedeny jako sady a komplety:
 • V nastavení uživatelských rolí se již právo mazat položky dokladů neřídí právem na mazání celých dokladů. Je řízeno nezávisle nastavením práv pro položky. Je tedy možné uživateli nastavit, aby nemohl mazat doklady, ale mohl mazat jejich položky.
 • Rozšíření konfigurovatelné sestavy o podporu jazyka polština/ruština (GUI). Vodoznaku STORNO. Zobrazení razítka a podpisu. U položek a sumaci dokladu je možné zapnout zobrazení „slevy“ a současně vyčíslení cen před slevou. Automatické skrytí polí partnerů u kterých není hodnota např. IČ, DIČ.

Opravy chyb

 • Při realizaci části objednávky, kdy zbývá realizovat pouze část za desetinnou čárkou, v některých případech nebylo možné realizaci dokončit z důvodu nepřesného zaokrouhlení v API.
 • Opravy tiskových reportů a jejich exportu:
  • Používaly se názvy pro přílohy místo názvů pro report
  • Oprava předmětu e-mailů posílající report
   • Ponecháváme diakritiku
    • Neduplikujeme číslo dokladu.
  • Sjednocení a vylepšení názvů souborů:
   • nepohodlné znaky nahrazujeme podtržítkem _ a odstraňujeme více podtržítek za sebou.
 • API – zakázána změna data vystavení skladového pohybu mimo aktuální účetní období.
 • Ošetření speciálních znaků (: ; / apod.) v uživatelských dotazech:
  • Chyba při spouštění SQL dotazu: Invalid filter-parameter name formatV zadaném dotazu se nejspíše nachází nepovolený znak :, tento znak lze nahradit sekvencí chr(58).
 • API zápis v režimu atomic="false" mohl při výskytu chyb vracet v odpovědi chybné údaje.
 • Změna střediska na uhrazených dokladech nemění cenu. Změna střediska na zamčených dokladech není možná.
 • Z názvů příloh se při odesílání e-mailem odstraňovala diakritika. Již zůstává název přílohy s diakritikou.
 • V tiskových sestavách pro Výkaz zisku a ztráty v cizích jazycích byly opraveny chybějící překlady názvů sloupců.
 • V tiskové sestavě pro Výkaz zisku a ztráty – rozpad na účty bylo opraveno překrývání hodnot ve sloupci číslo řádku a období.
 • Opraveno chybné zobrazování účtu 374 v rozvaze u „Příspěvkové organizace“.
 • Formulář „Příloha k žádosti o nemocenské“, nově se mateřská dovolená také počítá mezi vyloučené doby.
 • Okno Pracovního poměru – nově neumožňuje editaci „Zaměstnání malého rozsahu“. Platí pro DPP, Člena zastupitelstva a Praktický výcvik.
 • Výpočet mezd – částka pro výpočet doplatku zdravotního pojištění do minima se krátí na základě délky hlavního pracovního poměru (oprava při souběhu více pracovních poměrů jednoho zaměstnance).
 • Oprava chybného výpočtu částky účetní a daňové v případě „částečného vyřazení majetku“ realizovaného v průběhu měsíce nebo k poslednímu dni měsíce.
 • API požadavek na zdroj /doklad-k-uhrade/reports končil chybou serveru.
 • Vykonání uživatelských SQL dotazů přes API končilo chybou serveru, pokud dotaz obsahoval chyby.
 • Oprava kopírování dokladu v API z jiného účetního období. Pokud jsme chtěli např. zkopírovat doklad vytvořený v r. 2023 do r. 2022, API vrátilo chybu.
 • Opraveno chybně zobrazované měny tiskové sestavy v případě kombinace přihlášení do CZ/SK firmy stejným uživatelem, kdy zároveň byla používána desktopová i webová aplikace.
 • Aktualizovaný příkaz ve formátu Citibank Direct přenáší správně řádky.
 • Oprava přenášení štítků při hromadném zpracovaní dokladů:
  – Služba „Vytvořit fakturu z uhrazených záloh“ odstraňovala z 1. zpracovávané zálohy všechny štítky, které se současně nevyskytovaly na všech ostatních zálohách. – Služba „Vytvořit hromadnou objednávku“ (+ všechny API alternativy) přenášela na objednávku vydanou všechny společné štítky z objednávek přijatých bez ohledu na jejich viditelnost na cílovém dokladu.
 • Výdejka hlídá kolik ks k příslušné šarži a expiraci je dostupných na skladě a upozorní na překročení ks nad limit.
 • Opraveno vytváření objednávky přijaté – pokud není povolena rezervace do záporu mohlo dojít při vytvoření skladových rezervací k selhání na nedostatečném stavu skladu, pokud v rámci objednávky docházelo k vícenásobné rezervaci stejného ceníku (opakování položky, př. sady se stejnou položkou).
 • Oprava tvorby kurzových rozdílů při párování cizoměnových dokladů nejprve přes zápočet a poté přes banku (mohlo docházet k různým kurzovým rozdílům při opačném postupu při párování banky poté až zápočtu).
 • Oprava rozdílného Stavu účtu a Bankovní knihy, nyní jsou zůstatky na obou výstupech stejné (při sledování účtu 221***).
 • Oprava špatného vyhodnocení celkové částky pro odvody v případě souběhu více DPČ zaměstnance. Nově se jako hranice pro odvod SP,ZP posuzuje součet základů všech DPČ.
 • Oprava výpočtu účetních sestav v API, pokud se odkazují na výsledek jiné sestavy (Cash Flow).
 • Citibank EUR oprava hlídání nevalidních účtů:
 • API již neumožňuje vložit do kusovníku ceníkovou položku typu sada a komplet.
 • Přidání uživatele z jiné firmy s už. rolí, která má zaškrtnutý příznak ,,použít ve všech firmách“ již nekončí chybou. Pokud role ve firmě existuje, je uživateli přiřazena, pokud ne, přiřadí se mu role ,,Standartní uživatel“. V obou případech Flexi o změně informuje.