2023.1.4

Přehled změn v ABRA Flexi (10. 2. 2023):

Vylepšení

  • Od verze 2023.1.0, při nastavení pokročilých parametrů paramSarzeMandatory nebo paramExpiraceMandatory, nebylo možné na doklady přidávat položky čtečkou čárového kódu pro zboží s evidováním šarží či expirací. Chybějící šarže / expirace bránila přidání položky. Nyní se pro právě přidávanou položku zobrazí editační formulář a je vyžadováno doplnění chybějící šarže / expirace.

Opravy chyb

  • V případě, kdy kód pracovního poměru neodpovídal kódu typu pracovního poměru, docházelo k chybnému vyhodnocení výše týdenního úvazku pro potřeby slevy sociálního pojištění za firmu.
  • Mzdové XML podání Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (PVPOJ23) neprocházelo formálně-logickou kontrolou s ohlášením chyby č. 123 – Pojistné k úhradě <> pojistneCelkem – pojistneSleva.
  • API volání /vzajemny-zapocet/reports pro získání přehledu tiskových reportů pro evidenci vzájemných zápočtů vracelo nabídku reportů patřící evidenci bankovních pohybů.
  • API uvádělo chybný odkaz na zdrojovou evidenci v případě vlastnosti /typ-objednavky-vydane/properties/typDoklFak.
  • V desktopové aplikaci bylo možné editovat položku poplatku, pokud se nejprve otevřela běžná položka a navigačními šipkami se přeskočilo na položku s poplatkem.
  • Opravy chybných textů ve slovenské lokalizaci.
  • Aktualizace databázového systému PostgreSQL mohla v ojedinělém případě poškodit převáděná data bez ohlášení jakékoliv chyby. Převod účtovaných firem nyní při jakékoliv chybě během zápisu převod přeruší a chybu ohlásí.