2023.4.3

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 9. 2023):

Vylepšení

 • Před odesláním dokladu e-mailem desktopová aplikace ověřuje, zda je doklad bezpečně uložený.
 • Odeslání seznamu dokladů na jeden e-mail dodržuje pořadí seřazení dle zvoleného sloupce.

Údržba

 • Linuxové DEB instalační balíčky (Debian, Ubuntu, …) doplněny alternativní Java závislostí na Eclipse Temurin (temurin-8-jre nebo temurin-8-jdk).

Opravy chyb

 • Oprava bankovního formátu Multicash pro banku Raiffeisenbank.
 • API pro stažení souboru s příkazem k úhradě končilo chybou serveru.
 • Opravena generace výstupu „Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců“, i v případě, že zaměstnanec nemá zadáno „jméno a příjmení“.
 • Opraveno dvojí zaokrouhlení vstupující do účetního výstupu Cash Flow (Přehled o peněžních tocích) z VZZ.
 • Oprava výpočtu kurzových rozdílů pro doklady s přeceněním a s větším množstvím částečných úhrad v aktuálním období.
 • Na oznámení o skončení zaměstnání se u pracovního poměru Dohoda o provedení práce již správně vyplní doba důchodového pojištění.
 • Oprava umístění sloupců v tiskovém výstupu Obratová předvaha – při exportu sestavy do XLS je již viditelný sloupec Dal vše a zobrazuje se v pořádku.
 • Příkaz k úhradě v SEPA formátu pro Fio banku zkracuje adresní údaje na 35 znaků, aby byl příkaz validní.
 • Odeslání prodejky na HW pokladnu Elcom končilo chybou aplikace, v případě neplátce DPH.
 • Elektronický podpis faktury ve formátu ISDOC byl neplatný v případě odesílání faktury e-mailem.
 • Výpis CAMT.053 nahrává nyní k datu zaúčtování datum i čas.
 • Účetní analýza zakázky (při zakázce přes více období) zahrnuje nyní i hodnotu účtů, kterým byla v následujících letech ukončena platnost.