2023.6

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 12. 2023):

Nové funkce

 • Přidán export souhrnného hlášení do API.
 • API vypisuje u kolekcí nový atribut insertable říkající, zda je možné do kolekce vložit novou položku. Atribut se generuje při použití URL parametru access-attribs=true.
 • V seznamu bankovních účtů, je zaktivováno pole stahovat od na záložce online. Pole bude sloužit pro napojení na FIO a Finbricks:
 • Nabídka vydaná přenáší informaci o objednání u dodavatele do přijaté objednávky:
 • Přidána možnost importu isdoc.pdf z fakturoidu
 • Uživatel jen pro čtení může vystavovat přes Prodejní kasu prodejky s úhradou. I když nemá přístupné formy úhrady.

Vylepšení

 • Validační chyba ”Existují položky, které vstupují do kontrolního hlášení v režimu přenesení daňové povinnosti, ale nemají vyplněn kód přenesení DPH” je nyní pouze varováním.
 • Doplnění možnosti použít query parametr stavUhrady, kterým lze filtrovat stav úhrady:
  • možné hodnoty uhrazeno a neuhrazeno
  • pokud není uvedena žádná nebo jiná hodnota, tak k filtraci za stav úhrady nedochází
 • Doplnění možnosti použít query parametr filtrUcty a filtrProtiucty, kterým lze filtrovat záznamy salda:
  • do filtru lze zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou (př: 211001, 21, 1-2)
 • Opraven výstup salda, který v API neprováděl filtraci za saldokontní účty (nyní již vždy provádí filtraci za saldokontní účty).
 • Doplněna API dokumentace k saldu.
 • Úprava chování formuláře pro nastavení bankovního účtu pro Finbricks:
  • již nestačí zadat číslo účtu a kód banky, je vyžadován IBAN a BIC
  • aktivace Finbricks automaticky IBAN doplní dle čísla účtu, kódu banky a státu
 • Finbricks podporuje načítání transakcí v cizí měně (měna odlišná od měny bankovního účtu) na cizoměnovém účtu (domácí měně). V tomto případě vzniká bankovní pohyb v měně účtu. Částka a měna transakce se ukládají na doklad pouze informativně do 2 nových polí.
 • Pro bankovní transakce stahované přes Finbricks se na doklady ukládá více užitečných informací na popis dokladu a především do poznámky. Pro snazší rozlišení informací mají jednotlivé řádky v popisu dvouznakový prefix.
 • Import privátních klíčů pro Finbricks byl rozšířen o typy souborů *.pem.
 • Rychlostní optimalizace skladových operací: vkládání položek do inventury a realizace požadavků na výdej.
 • Serverová instalace na linuxu preferuje při zakládání databáze port z konfigurace serveru (flexibee-server.xml).
 • Zrychlení a drobné vylepšení exportu do CSV přes API.
 • Vylepšení API endpointu pro přiznání DPH. Přidán API endpoint pro získání uložených přiznání DPH /ulozene-priznani-dph
 • API vrací v seznamu tiskových sestav element languages s jazyky podporovanými danou sestavou:
  • <languages>
   <language>
   <code>cs</code>
   <name>Čeština</name>
   </language>
   <language>
   <code>de</code>
   <name>German</name>
   </language>

   </languages>
 • Při výběru přílohy, kterou na dokladu zobrazíme k náhledu (Ukázat přílohu F5), řadíme od nejstaršího a nezahrnujeme odkazy. Ve vyskakovacím okně je položka na Ukázat přílohu v sekci pro otevírání vazeb.

Údržba

 • Rozšíření databáze o evidenci českých státních svátků až do roku 2040 (mzdy).
 • Uváděné varianty licencí nyní odpovídají oficiálním názvům. Tzn. místo standard se uvádí business a místo basic2016 zkráceně jen basic.
 • Zpřístupnění Finbricks integrace pro všechny typy licencí.

Opravy chyb

 • API: Pokud dojde ke změně data vystavení vydané faktury na datum v jiném účetním období, než ve kterém se faktura doposud nacházela, doplní se do položek navázané výdejky odpovídající skladové karty jiného období.
 • API: Vytváření příkazu k úhradě nyní správně doplňuje atribut </stavUzivK> („V příkazu?“) do importovaného dokladu.
 • API: Při tvorbě přijaté objednávky z vydané nabídky nyní správně doplňuje přednastavený typ objednávky.
 • Oprava načítání nulových transakcí (např. neprovedený trvalý příkaz) přes Finbricks.
 • Opraveno několik chyb při rozdělení položky u realizace objednávky:
  • Přenášení prodejní ceny a zdrojového obchodního dokladu na rozdělenou položku.
  • Provázání vazbou původní obchodní položky a všech nových položek.
  • Vazba položka objednávky - položka skladu obsahuje správné množství
  • Při realizaci objednávky se sadou a rozdělením položky se do skladového dokladu propíše prodejní cena (položek sady z ceníku). Problém se týkal pouze GUI.
  • Při fakturaci skladového dokladu se na fakturu propíše správné množství.
 • Opraveno chování, které způsobovalo pád aplikace v případě odeslání dokladu emailem, který obsahoval přílohu typu odkaz na internet (případně odkaz z nějž není možné udělat soubor). Nově jsou tyto přílohy ignorovány.
 • V API zakázána možnost naskladnit sadu.
 • Zamezeno měnit na položkách příkazu k úhradě příznak z dokladu (doklFak) či ručně vytvořená.
 • Pole faNazev2 je nyní v API dokumentaci označeno správně jako nezapisovatelné (RO = pouze pro čtení).
 • Při přesměrování dotazů v API docházelo ke ztrátě přípony. Např. /souhrnna-hlaseni-dph.xml?rok=2023 -> /souhrnne-hlaseni-dph?rok=2023.
 • Při instalaci na MacOS instalátor již nevyžaduje Javu v instalační složce Oracle. Odpovídající Java je nyní vyhledána napříč ve všech umístěních.
 • Na obnovených datech ze zálohy dat nebylo možné zobrazit vazby, docházelo k chybě aplikace.
 • Oprava zjišťování výchozí aplikace pro odesílání e-mailů na macOS.
 • Ošetřeno vytváření příloh typu Odkaz na internet v desktop aplikaci, aby nemohlo dojít k databázové chybě překročením maximální možné délky pro název souboru.
 • Při vystavení faktury z objednávky je lépe zohledněn stav skladu. Pokud je produkt se šaržemi a expiracemi v rezervaci, docházelo k chybě dostupného množství při tvorbě vydané faktury.
 • Oprava vyhledávání EAN čtečkou dle výrobních čísel již nezvyšuje množství na skladové položce.
 • Oprava podepisování dokumentů PDF a ISDOC při odesílání emailem.
 • Oprava přenášení stavů skladů s požadavky na výdej, při zpětné inventuře.
 • Částečné objednání OBV z OBP při rezervaci do záporu již nenastaví položky OBP plně objednané.
 • Hromadné změny ceníku již nenabízejí možnost změnit hodnotu příznaku “sada”. Do hromadných změn byly přidány možnosti pro Balení – název, ks a EAN.
 • Oprava omezení platnosti na ceníkových skupinách.
 • Inventura nezapočítávala do stavu skladových karet pohyby s datem vystavení před začátkem účetního období.