2015.1.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.2 (6. 1. 2015)

  • Kontrola registrovaných účtů plátců DPH omezena pouze na firmy se sídlem v České republice.
  • Pro podporu Mini One Stop Shopu byly přidány sazby DPH veškerých zemí Evropské unie.
  • V předpisech pro zaúčtování je možné zadat výchozí účet pro druhou sníženou sazbu DPH.
  • Při importu dokladu v jiné měně je kurz měny opravován jen, pokud je uvedený přímo v dokladu.
  • V tiskové sestavě „Výdajový pokladní doklad se zaúčtováním“ opravena celková částka a sumace při současném zaškrtnutí více dokladů.
  • (Slovensko) Upřesněna období platnosti tiskových sestav „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“, „Súvaha“ a „Výkaz ziskov a strát“.