2015.4.7

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.7 (1. 10. 2015)

Opravy chyb:

  • Aktualizována podpora skenování pro zajištění funkčnosti na Microsoft Windows 10.
  • Do Rozvahy pro neziskové organizace byl doplněn text začínající Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
  • Do výpočtu mezd doplněno generování doplatku v případě neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance, jehož základ mzdy je menší než minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.
  • V PDF variantě dokumentu Příloha k žádosti o dávku – Nemocenské bylo opraveno uvádění měsíců v části Údaje o započitatelných příjmech v rozhodném období.
  • Opraveno vytváření tiskových sestav Přiznání k DPH v. 14, Inventura účtu a Pohyby na účtech.
  • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
  • V tiskových výstupech pro zdravotní pojišťovny Přehled o platbě pojistného a Hromadné oznámení zaměstnavatele je přednostně použito telefonní číslo přihlášeného uživatele, v případě jeho absence je použito číslo z nastavení účtované firmy.
  • Odstraněny problémy s pozorovanou nefunkčnosti ikonek aplikace na Mac OS X v programech Dock, Spotlight a Finder po aktualizaci ABRA FlexiBee.