2015.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2 (31. 1. 2015)

Hlavní změny:

 • Legislativní aktualizace mezd. Byla upravena výše minimální mzdy, minimální hodinové mzdy, maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, limitu solidární daně, výše odpočtu zdravotního pojištění pro firmy zaměstnávající více jak 50 % ZTP, hranice pro výplatu měsíčního bonusu na děti a též aktualizován výpočet náhrad za nemoc a dopočet zdravotního pojištění.
 • Součástí legislativní aktualizace mezd je podpora tří sazeb slevy na děti. Pro správný výpočet slevy je nezbytné vytvořit u osoby nové nastavení od 1. ledna 2015 a určit výši slevy. Při přípravě mzdy pro zaměstnance s dítětem za leden 2015 se zobrazí upozornění na nutnost nastavit správně informace o dětech podle současných podmínek daňového zvýhodnění.
 • Hromadné změny v adresáři firem, ceníku a majetku lze volitelně provést nad všemi zobrazenými záznamy nebo pouze nad vybranými záznamy.
 • Tisková sestava „Analýza zakázky“ s celkovou bilancí výnosů a nákladů.

Další novinky:

 • Při vytváření XML pro ISPV se u zaměstnanců hledají všechny standardní pracovní poměry, nikoliv jen poslední pracovní poměr.
 • Ve vytvářeném XML pro ISPV je u zaměstnanců se zkráceným úvazkem správně vypočítáván počet hodin stanoveného fondu pracovní doby.
 • Ve mzdách je možné zadat dobu práce pro středisko i v částech hodin.
 • (Slovensko) Do menu přidána položka „Účtovná závierka“ a upraveno chování tlačítek na seznamu sestav a kartě sestavy.
 • Zrušena tisková sestava „Karta zakázky“.
 • Opraven převod skladové karty do nového účetního období v případě, kdy bylo zvoleno vynechání skladových karet s nulovým zůstatkem a bez pohybu po určenou dobu.
 • V tiskové podobě dokladů byl omezen počet desetinných míst u celkové částky.
 • Odstraněno zaokrouhlení v korunách, které se objevovalo na vydané faktuře v cizí měně.
 • Vylepšeno chování aplikaci při spuštění s chybějícími nebo poškozenými konfiguračními soubory.
 • Opravena funkčnost hromadné změny záznamů ceníků určených filtrem podle stavu skladu zboží.
 • Při evidenci zboží s výrobními čísly nejsou vytvářeny zbytečné záznamy pro šarže a expirace.
 • Evidence výrobních čísel, šarží a expirací zboží byla omezena na příslušné licence aplikace.
 • Doplněno otevření souboru formuláře pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele po jeho vytvoření.
 • V REST-API je hodnota kódu záznamu uvedená v request-id převedena na velká písmena a při vyhledávání pomocí výzazu „code:“ je velikost písmen ignorována.
 • Do nástrojové lišty v přehledů úkolů k realizaci doplněno tlačítko pro opětovné načtení dat z databáze.