2015.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3 (31. 3. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizace režimu přenesené daňové povinnosti, který se nově vztahuje také na obchod s obilovinami a technickými plodinami, kovy, mobilními telefony, integrovanými obvody, notebooky a tablety a videoherními konzolemi (kódy předmětu plnění 12–17), pokud celková částka základů DPH za toto zboží na jednom dokladu dosáhne výše 100 tisíc Kč. Dosavadní kód předmětu plnění 2 pro povolenky byl nahrazen kódem 11. Aplikace při vytváření dokladu s položkami s přenesenou daňovou povinnosti od hranice 100 tisíc Kč kontroluje správné nastavení přenesené daňové povinnosti na jednotlivých položkách.
 • Podpora režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, MOSS), který je potřebný pro poskytovatele telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. U předpisu zaúčtování je možné v kódu plnění zvolit Zvláštní režim jednoho správního místa a následně pomocí předpisu zaúčtování určit doklady spadající do režimu MOSS. Připraven je průvodce vytvářením XML pro Přiznání k dani z přidané hodnoty v režimu jednoho správního místa. Pro ulehčení výběru státu DPH je při vytváření dokladu nabídka států cíleně omezována (což je možné v nastavení firmy vypnout). Pro využívání podpory MOSS je potřeba placené licence (podpora není dostupná pro licence One, Mini a Start) a v nastavení zaškrtnout Zvláštní režim jednoho správního místa.
 • Byly aktualizovány sazby DPH v Lucembursku.

Novinky:

 • Přidána podpora pro PostgreSQL ve verzi 9.4.
 • Do webového rozhraní doplněny funkce přidávání, úpravy a zobrazení dodavatelských smluv.
 • Do webového rozhraní přidána možnost vypnout kontrolu plátců DPH a jejich registrovaných účtů.

Vylepšení:

 • Byl přidán průvodce pro nastavení speciálních služeb dopravců Geis CZ, s.r.o., PPL CZ, s.r.o. a Česká pošta, s.p.
 • Nepodaří-li se najít adresář s bankovními výpisy či pro uložení příkazů k úhradě, je nabídnut jeho výběr.
 • Při odepření přístupu uživatele do aplikace pro překročení počtu přihlášených uživatelů dle licence se uživateli nabídne odkaz na webovou stránku s přehledem právě přihlášených uživatelů. Správci uživatelů mají na této stránce možnost některého z uživatelů odhlásit.
 • Byl aktualizován číselník států.

Opravy:

 • Doplněna možnost zaškrtnout na dokladu místo plnění „tuzemsko“ v případě firem vyžívajících daňovou evidenci.
 • Opraveno uvádění PSČ v XML exportu dokumentu Přehled výše pojistného pro ČSSZ/OSSZ.
 • Opraveno vytváření XML exportu dokumentu Přehled výše pojistného pro ČSSZ/OSSZ v případech, kdy účtovaná firma nemá uvedenou ulici v adrese svého sídla.
 • Odstraněno nežádoucí zaokrouhlení nákupních cen při vytváření vydané objednávky.
 • Opraveno uvádění částek v Kontrolním výkazu pro Slovensko u dokladů vystavených českou firmou v eurech a výběr zahrnutých dokladů.
 • Při tisku štítku i exportu dat pro dopravce Geis CZ, s.r.o. je v případě neznámé hmotnosti balíku uváděna hmotnost 1 kg.
 • Upravena podpora číslování zásilek, aby bylo možné používat čísla z přidělených číselných řad dopravce Geis CZ, s.r.o., např. jedenáctimístná, s úvodní nulou či z řad zatínajících číslem s nulou v řádu jednotek.
 • Přidány kontroly správnosti vkládaných dat do úpravy formy dopravy.
 • Určení depa dopravce Geis CZ, s.r.o. je uváděno včetně úvodní nuly.
 • Účet 346 je nyní pro neziskové organizace a slovenské podnikatele aktivní či pasivní dle výsledku, pro podnikatele je pasivní a pro rozpočtové organizace je aktivní. Zároveň bylo opraveno zařazení na řádky v rozvaze.
 • Opraveno počítání aktuálně přihlášených uživatelů u licencí omezených maximálním počtem současně přihlášených uživatelů.
 • Na obrazovce Licence byl vylepšen popis u pole s počtem aktuálně připojených uživatelů.
 • Obnovena možnost použít e-mailovou adresu jako uživatelské jméno.