2015.4.13

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.13 (26. 11. 2015)

Opravy chyb:

 • Opravena kontrola prodejních cen vůči cenám nákupním při upratnění slevy na celou vydanou fakturu.
 • Upraveno nastavení řádků DPH na pokladním a bankovním dokladu před zvolením předpisu zaúčtování a při změně typu pohybu či typu dokladu.
 • V tisku pokladního dokladu vystaveného plátci DPH ze země, která je součástí Evropské unie, je opět obsažená rekapitulace DPH s celkovou částkou.
 • Opravena chyba způsobující změnu sazby DPH a částek při zaúčtování položek pokladního dokladu.
 • Opraveno nastavení výchozího typu položky pokladního dokladu při vytváření přes webové rozhraní.
 • Při exportu dobropisu do formátu EDI jsou nyní zahrnována i pole: význam referenčního čísla faktury, referenční číslo faktury a datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury.
 • Opraveno vyhodnocování příslušnosti dokladu do zamčeného období v situaci, kdy datum zaúčtování náleží do nezamčeného období, zatímco datum zdanitelného plnění náleží do zamčeného období. Dosavadní vyhodnocování mohlo způsobit nemožnost úhrady dokladu.
 • Opraveno zakládání položek s balením na objednávce přijaté prostřednictvím REST-API.
 • V prodejní kase opraveno nastavování pole uplatnit slevu z dokladu při přidávání položky, jehož hodnota bránila promítnutí celkové slevy dokladu na jednotlivé položky.
 • V tiskové sestavě Prodejní přehled opraven výpočet částky hodnot Hotově a Uhrazeno v případě vracení zboží zákazníkem. Zároveň byly vizuálně odlišeny stornované pokladní doklady a vyjmuty z celkových částek na sestavě.
 • V Analýze prodeje opraven výpočet měsíčních sumací, aby zahrnovaly i neúčetní doklady.
 • V tiskové sestavě PPL štítek (jednotlivě) je používána adresa místa určení, je-li místo určení zvoleno.
 • Na etiketách pro dopravce balíkových zásilek vylepšeno uvádění dlouhého názvů odesílatele (účtované firmy).
 • V předávacím protokolu pro dopravce Geis Parcel CZ opraven součet částky pro platbu dobírkou.
 • Opraveno vkládání informace o B2C a COD do datového souboru pro dopravce Geis Parcel CZ.
 • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis Parcel CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Při tisku sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do PDF je v sestavě uváděno rodné číslo pojištěnce.
 • Odstraněn problém s instalací aplikace na operační systém Linux, pokud v prostředí není dostupný český locale (cs_CZ.utf8).
 • V klientské aplikaci spuštěné na operačním systému Linux vylepšeno zobrazení obsahu nepovinných textových formulářových polí.
 • Nápověda klientské aplikace byla aktualizována.