2015.2.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.1 (16. 2. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty dle vzoru č. 19.
 • Aktualizován tiskopis Přehled o platbě pojistného pro OSSZ.

Vylepšení:

 • Na štítek pro přepravce Geis CZ, s.r.o. doplněno telefonní číslo mobilu příjemce.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet daňového zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P.
 • Opraveno krácení dovolené zaměstnance, pokud skončil jeho pracovní poměr v průběhu ledna.
 • Opravena verze ve vytvářeném XML souboru přehledu o výši pojistného pro OSSZ.
 • Import bankovního formátu MultiCash aktualizován pro zohlednění změn ve struktuře u ČSOB.
 • Doplněna možnost zadat druhou sníženou sazbu DPH při vytváření zálohového daňového dokladu při ruční úhradě zálohové vydané faktury v částečné výši.
 • Přidána podpora pro odpočet ZDD s druhou sníženou sazbou DPH pomocí XML i přes webové rozhraní.
 • Opraveno vytváření faktur na základě smluv, které obsahují položku s druhou sníženou sazbou DPH.
 • Opraven import přijaté faktury ve formátu ISDOC, která využívá odpočtu ZDD a obsahuje druhou sníženou sazbu DPH.
 • Opraveno vytváření předávacího protokolu pro přepravce Geis CZ, s.r.o.
 • V REST-API opraveno vyhledávání uživatelů, aby velikost písmen u uživatelském jménu nehrála roli (case-insensitive).
 • Odstraněna chyba v Changes API, která způsobovala zastavení odesílání notifikací po úspěšném odeslání notifikační dávky za určitých podmínek.