2015.4.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.5 (10. 9. 2015)

Legislativní změny:

  • Aktualizován formulář pro podávání přílohy k žádostem na ČSSZ v PDF i v XML s ohledem na insolvenční a exekuční řízení zaměstnance.

Vylepšení:

  • Do tiskových sestav Jednostranný zápočet pohledávek a Upomínka bylo přidáno razítko účtované firmy.

Opravy chyb:

  • Do tiskové sestavy Upomínka bylo do části Adresa odběratele doplněno IČ.
  • Odstraněna chyba běhu aplikace, která nastávala při zpracování mezd.