2015.3.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.3 (14. 5. 2015)

Opravy chyb:

  • Úprava tisku etikety pro dopravce PPL pro zajištění tisku posledního písmene kódu státu.
  • Při importu dokladu ve formátu EDI není absence řádku SYS důvodem pro zastavení importu.