2015.1.8

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.8 (13. 1. 2015)

  • Při vytváření inventury je možné používat čtečku čárového kódu. Při režimu se stiskem klávesy F10 je množství zboží se sejmutým EAN kódem navyšováno o uživatelem zadané množství. Při režimu se stiskem kláves Ctrl+F10 je množství zboží se sejmutým EAN navyšováno automaticky o 1. Není-li zboží se sejmutým kódem EAN v inventuře dosud obsaženo, je do ní přidáno.
  • Při přidávání události k záznamu některé evidence (kontakty, ceník, atd.) ve webovém rozhraní je události přednastavována vazba na tento záznam.
  • Obnovení firmy přes REST-API je možné včetně současného přidání uživatelů.