2015.2.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.4 (19. 2. 2015)

Legislativní změny:

  • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2014 byl rozšířen o řádek 18a. určený pro slevu na dani podle § 35ba odst. 1 zákona písm. g) za umístění dítěte a zároveň byl aktualizován výpočet řádku 20.

Opravy chyb:

  • Opraveno uvádění druhé snížené sazby DPH v přiznání DPH.
  • Vytváření XML souboru přehledu o výši pojistného pro OSSZ bylo doplněno o údaje kontaktního pracovníka a též je kontrolováno oproti XSD.
  • Při vytváření formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP je vytvořené PDF automaticky otevřeno.