2015.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1 (1. 1. 2015)

Hlavní změny:

 • Podpora pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.
 • Aktualizace formulářů zdravotních pojišťoven pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.
 • Aktualizace formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ VZP ČR.
 • (Slovensko) Tisková sestava „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“ nahrazující Súvahu a Výkaz ziskov a strát.
 • Podpora platebního terminálu Ingenico v prodejní kase (placené rozšíření).
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop) byl podporován již dříve, později doplníme výkazy. Více v častých dotazech.

Další novinky:

 • Sumarizace přijatých objednávek byla rozšířena o vyčíslení částečně hotových objednávek.
 • Přes REST-API je možné volat uložený dotaz nově i metodou POST, což umožňuje předat velké množství parametrů.
 • Vylepšena podpora pro zákaznický displej Virtuos: částka omezena na dvě desetinná místa, popis zboží může být delší než 20 znaků, vylepšeno zpracování českých znaků.
 • Vylepšena aktualizace záznamů adresáře z Internetu v různých případech zápisu IČ a DIČ.
 • Při zadávání hodnot IČ a DIČ jsou automaticky odstraňovány mezery, tabelátory apod. před a za hodnotou.
 • Štítky pro dopravce Geis CZ s.r.o. obsahují nově adresu odesílacího depa, jeho telefon a fax.
 • Do předávacího protokolu pro dopravce Geis CZ s.r.o. byla doplněna patička, informace o odesílacím depu a celkovém počtu stránek protokolu.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Na systémech MS Windows je ve složce ABRA FlexiBee přidáno spuštění aplikace s ladícími výpisy.

Opravy:

 • Opraveno spouštění aplikace na velmi pomalých počítačích.
 • Opravena změna čísla nového pokladního dokladu po změně pokladny na jinou s vlastní dokladovou řadou.
 • Používané datum vystavení dokladu je v prodejní kase aktualizováno, pokud při běhu aplikace dojde ke změně kalendářního data.
 • Opraveno podepisování dokumentů v PDF lokálně uloženým certifikátem typu PEM a zobrazení údajů o certifikátu.
 • Do kontrolního výkazu pro čtvrtletí nejsou zahrnovány doklady vystavené první den následujícího čtvrtletí.
 • Do výkazu Intrastatu nejsou zahrnovány doklady, které musí vykázat protistrana s kódem povahy transakce „92“.
 • Report pro zjednodušený daňový doklad nazvaný dosud „Zjednodušený daňový doklad (60mm)“ byl přejmenován na „Zjednodušený daňový doklad (Zebra, 60mm)“.
 • Odpočet ručně uhrazené zálohové faktury je možné provádět bez ohledu na zaškrtnutí volby „Povolit odpočet neuhrazené přijaté zálohy“.
 • V export dat pro přepravce PPL je do adresy doplněno určení státu.
 • Umožněno vkládat faktury na příkaz k inkasu bez ohledu na zaškrtnutí volby „Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě“.
 • Funkce Přehled změn záznamu je dostupná pro uživatele libovolné licence.

Opravy webového rozhraní:

 • Při vytváření nového dokladu je po výběru firmy jako odběratele je v údajích dokladu správně nastavován i stát odběratele.
 • Při přidávání události k záznamu adresáře je události přednastavována vazba na záznam firmy.
 • Vylepšen vzhled formuláře pro přidání nové položky do vytvářeného či upravovaného dokladu.
 • Opraveno nahrávání obrázků podpisu a razítka.
 • Otevírání Častých dotazů je funkční.
 • V nastavení filtru výpisu záznamů bylo opraveno zvolení některých hodnot.
 • Opraveno zobrazení ceny při přidání nové položky do dokladu.
 • Opravena kontrola hodnot zadaných do polí webové a e-mailové adresy.
 • Přidána podpora úpravy položek bankovního dokladu.