2015.2.10

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.10 (17. 3. 2015)

Legislativní změny:

 • Přidán formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce 5460/A – vzor č. 2.
 • Ve formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2014 odstraněno omezení na částku 8 500 Kč pro řádek 18a.
 • Název složky mzdy dosud označované v aplikaci Záloha daně nad 100 000 Kč pro solidární zdanění byl upraven na Záloha daně pro solidární zdanění.

Vylepšení:

 • V nastavení firmy, konkrétně v nastavení modulu Adresář, je možné určit, zda se budou kontrolovat firmy a registrované účty plátců DPH při vytváření dokladů.
 • Aktualizace položek ceníku z MS Excelu je možná i u jazykových variant popisu a krátkého popisu.
 • Do sestav Soupis nákladů a výnosů a Soupis aktiv a pasiv byly přidány mezisoučty za syntetické účty a účtové třídy.
 • Přidána podpora importu bankovního výpisu ve formátu MultiCash ve variantě používané Oberbank.
 • Při vytváření inventury je zadané datum zahájení kontrolováno, zda patří do aktuálního účetního období.
 • V ceníku byl obnoven sloupec Dodavatel zobrazující označeného primárního dodavatele zboží.

Opravy chyb:

 • Jednotková cena zboží s více než 2 desetinnými místy již není při vložení na fakturu zaokrouhlována na 2 desetinná místa.
 • Opravena chyba, která při vytvoření dobropisu k přijaté faktuře v předchozím uzavřeném účetním období a následném přepočtu stavu skladů způsobila změnu v uzavřeném účetním období.
 • Opraveno rozpoznání, zda je dobropis ziskem či ztrátou, a opraveno vyhodnocení, zda je bankovní doklad spárován s dobropisem.
 • Při generování penalizační faktur u smluv jsou vynechávány stornované vydané faktury.
 • Opravena funkčnost našeptávače firem při zadání Ing.
 • Opraven import objednávky ve formátu EDI, který v některých případech nedoběhl.
 • Upraveno spouštění aplikace, které mohlo způsobovat problémy s přihlášením do firmy při využíti 64bitové JRE ve verzi 8.
 • Opravena rezervace zboží při vytváření přijaté objednávky na základě vydané nabídky při nastavené aktivní automatické rezervaci zboží, které je skladem.
 • Opravena chyba při změně typu přijatého dokladu z faktury na dobropis v případě, kdy datum zdanitelného plnění náleželo do minulého účetního období a datum uplatnění zdanitelného plnění do současného účetního období.
 • Opravena chyba při tisku Příkazu do výroby.
 • Opraveno uvádění kalendářního měsíce ve výkazu pro Intrastat a pro program IStat.
 • V tiskové sestavě Uzávěrkové operace u účtu 702000 je ztráta správně uváděna jako Ztráta 702/710.