2015.3.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.5 (17. 6. 2015)

Opravy chyb:

  • (Slovensko) Čísla v účtovné závierce ve formátu XML, která byla zaokrouhlena na celá čísla, jsou uváděna bez desetinné čárky a desetinného zlomku.