2015.4.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.3 (4. 9. 2015)

Opravy chyb:

  • Do celkového základu a do celkového DPH v sumacích dokladů jsou zahrnovány i částky DPH ve 2. snížené sazbě.
  • Opraveno REST API, které ignorovalo import relací, pokud relace byla určena aliasem a nikoliv svým primárním názvem.
  • Při kopírování obchodního dokladu jako např. objednávky přijaté je kopírován i obsah pole Vytvořit fakturu typu….
  • Odstraněna chyba běhu aplikace při změně odepisovaného dlouhodobého majetku na neodepisovaný.
  • Odstraněna chyba běhu aplikace při přidávání skenované přílohy k záznamu majetku.
  • Odstraněna chyba běhu aplikace při výpočtu mzdy s krácením dovolené v důsledku dlouhodobé nemoci zaměstnance.
  • Okno interního webového prohlížeče je otevíráno větší a vystředěné vůči celé ploše obrazovky. Při skončení aplikace je okno prohlížeče automaticky zavřeno.
  • Opraven algoritmus určující, ke kterému z více bankovních účtů se shodným číslem účtu náleží načítaný bankovní výpis, pokud se účty liší pouze ve měně.
  • Odstraněny problémy při instalaci na CentOS 5 způsobené různým označením verze JRE 1.7.
  • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.