2015.3.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.2 (7. 5. 2015)

Vylepšení:

 • Přidána podpora pro slevy u přijatých faktur.
 • Online komunikace s Fio bankou byla rozšířena o podporu odesílání příkazů k inkasu.
 • V analýze prodeje je možné zobrazit sloupec Zodpovědná osoba z adresáře.

Opravy chyb:

 • Opravena změna zaúčtování jednotlivých položek příjemky vzniklé kopírováním po její úpravě na výdejku.
 • Opraveno zaúčtování položkových pokladních a bankovních dokladů po spárování s dokladem faktury a následném odmítnutém pokusu o změnu předpisu zaúčtování pokladního či bankovního dokladu.
 • V přiznání k DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS) byl upraven formát vkládaného DIČ.
 • SK: Opraveno zaokrouhlování hodnot vyplňovaných do XML Účtové zavierky dle hodnoty zvolené v průvodci.
 • SK: Opraveno datum v Účtové zavierce, ke kterému byla Účtová zavierka sestavena.
 • Do sumací pokladních a bankovních dokladů, objednávek a faktur jsou nyní správně zahrnovány i částky s druhou sníženou sazbou DPH.
 • V sumě pokladních dokladů jsou zahrnovány doklady s formu úhrady platební kartou.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů ve formátu ABO, které obsahují údaje o více bankovních účtech.
 • Při exportu dokladu s textovými položkami do formátu EDI jsou textové položky ignorovány a nejsou důvodem pro zastavení exportu.
 • Upraveno vytváření příkazu k úhradě ve formátu ABO pro mBank, aby nebyly odmítány příkazy obsahující bankovní účty s pomlčkou.
 • Odlišné vyplnění státu původu jednotlivé položky v ceníku od státu původu celé příjemky se ve výkazu pro Intrastat již respektuje.
 • Při tisku etikety pro dopravce PPL již nemizí poslední písmeno kódu státu.
 • Obnovena dřívější podpora skenování na skenerech dostupných prostřednictvím rozhraní TWAIN.
 • Zrychlena aktualizace rozsáhlých adresářů firem.
 • Opraveno storno skladového dokladu s výrobními čísly, na který je vázán stornovaný výdej či příjem do převodu.
 • Opraveno přidávání typu dodavatelské smlouvy ve webovém rozhraní aplikace.
 • V XML sestavě přílohy k žádosti o nemocenskou bylo opraveno uváděné rozhodné období.
 • Při aktualizaci ABRA FlexiBee nejsou přepisovány konfigurační soubory.
 • Ukázka zálohovacího skriptu upravena pro správnou funkčnost s PostgreSQL ve verzi 8.3 a 9.3.
 • Data poskytovaná o zakázkách přes REST-API byla sjednocena pro různé způsoby volání s uvedeným atributem code-as-id.