Změny v daních v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali o chystaných změnách daní pro rok 2019. Tzv. daňový balíček 2019 vyšel ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019 a až na některé výjimky vstupuje v platnost od pondělí 1. 4. 2019.

 
Dane mail

Daňový balíček 2019 se týká zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, spotřebních daních, celního zákona a dalších předpisů. Významnou změnou z hlediska ABRA FlexiBee jsou změny v zákoně o DPH:

  • Do základu daně se nově nebude zahrnovat částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty na celou korunu při platbě v hotovosti. (od 1. 4. 2019)
  • Dochází ke změně výpočtu DPH metodou shora, tedy z ceny celkem včetně DPH. Ruší se v současnosti platný koeficient, nově je výpočet daně upraven tak, aby při výpočtu daně shora i zdola byla částka daně stejná. (od 1. 10. 2019)

Daňový balíček obsahuje řadu přechodných ustanovení, které platnost některých změn odkládají. Především změna zákona o DPH říká:

  • Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 
Zmeny mail

Do nové verze FlexiBee budeme implementovat mechanismus, který u dokladů s DUZP od 1. 4. 2019 a s hotovostní formou úhrady nezahrne zaokrouhlení do základu daně. V nastavení firmy je již v současných verzích možné nastavit globálně, zda automatické položky zaokrouhlení (ne)zahrnovat do DPH (menu Nastavení > Moduly > Prodej > Faktura). Toto nastavení bude i nadále platné pro doklady s jinou formou úhrady než hotově. Další změny ohledně výpočtu DPH budeme implementovat nejpozději do konce přechodného období, tj. k 1. 10. 2019.

Více informací o změnách v daních pro 2019 naleznete zde:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=206