2017.1.10

Přehled změn ve FlexiBee (24. 5. 2017)

Vylepšení:

 • Do seznamů Uživatelské reporty a Kontakty byla přidána zaškrtávátka pro výběr řádků.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet kurzového rozdílu v případě faktur v domácí měně hrazené dokladem v cizí měně.
 • Zpřístupněna vlastnost Štítky na položkách evidencí Příjemky/výdejky a Banka. Byl tak umožněn v REST-API zápis do vlastnosti stitky položek zmíněných evidencí a současně došlo k zobrazení sloupce na seznamu položek v klientské aplikaci.
 • Optimalizace ukončování nepřítomností v personalistice. Pro ukončení mateřské dovolené nebo dlouhodobé nepřítomnosti již není nutné otevřít všechna období za celou dobu nepřítomnosti. Dochází pouze k zápisu do období s koncem nepřítomnosti.
 • Oprava přidávání záznamů ve WUI do podřízených evidencí (např. kontaktů k firmě), pokud má hlavní záznam (např. firma) hodnotu identifikátoru >999.
 • Ve webovém rozhraní nebylo možné uhradit vydanou fakturu s nulovou hodnotou.
 • V REST-API požadavku na Stavy účtů se nyní při zadání neexistujícího účetního období (parametr idUcetniObdobi nebo ucetniObdobi) vrací chybový kód 404 se zprávou „Záznam nebyl v datovém zdroji nalezen.“
 • V seznamu Přijaté objednávky se při volbě rychlé filtrace se stavem Nehotovo již nezobrazují stornované objednávky.
 • Kopírování účetních sestav se nyní provádí včetně uživatelsky definovaných předpisů.
 • Oprava mapování hodnot DIČ a IČ DPH při importu / exportu faktur ve formátu ISDOC v prostředí slovenské legislativy.
 • Při vytváření souboru elektronického příkazu k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě – Odeslat) ve formátu MultiCash se nyní správně přenáší i 11 místný SWIFT/BIC kód.
 • Opravena chyba tisku účtenky z prodejní pokladny Elcom, která nastávala v případě, kdy na účtenkách se slevou vycházela celková suma nulová.
 • Textové položky přidané do automaticky vytvořeného dobropisu již nezpůsobí varování, že nedojde k automatické úpravě cen.
 • V tiskovém výstupu pro OSSZ „Příloha k žádosti o nemocenské…“ ve formátu PDF se vyplňují pole: kontaktní osoba, telefon, datum a místo.
 • Generování konfiguračního souboru pro snadné přidání datového zdroje na klienta zohledňuje prostředí cloudu.