2017.1.15

Přehled změn ve FlexiBee (3. 8. 2017)

Legislativní změny:

 • Aktualizace výše slev na druhé a další dítě pro výpočet mezd s účinností od 1. července 2017.
 • Rozšířena nabídka typů pracovních poměrů o Motivační příspěvek.
 • Přidána mzdová složka Náhrada za opotřebení vlastního nářadí.
 • Doplněny nové kódy přenesení daňové povinnosti platné od 1. července 2017.

Nové funkce:

 • V evidenci skladových dokladů Příjemky/výdejky byla zpřístupněna funkce Hromadné změny.

Vylepšení:

 • Ve webovém rozhraní byla v evidenci Kontakty zpřístupněna záložka Upřesnění s doplňujícími údaji k záznamu (datum narození, RČ, …).
 • Databázová funkce pro vygenerování zkratky nového záznamu v evidenci Ceník je volána také při kopírování záznamu.

Opravy chyb:

 • Výběr položek pro realizaci v obchodním kolečku umožňuje realizovat i množství neodpovídající celým balením. Oprava řeší případy využití balení pro zadání alternativní MJ, kdy nebylo možné realizovat položky, jejichž množství neodpovídalo celým balením. Realizované množství bylo zaokrouhleno (a vyžadováno) na celá balení.
 • Rekapitulace DPH v měně dokladu na tiskové sestavě Faktura zobrazuje na řádku Zál. daň. dokl. hodnotu DPH se správným znaménkem.
 • Stornování nebo přepočet dokladu s výrobními čísly mohlo způsobovat chybu aplikace.
 • Oprava vkládání výrobních čísel čtečkou čárového kódu během vytváření příjemky z objednávky vydané.
 • Opraven výpočet pro solidární daň v případě více aktivních pracovních poměrů.
 • Seřazení dat na formuláři Aktualizace mezd podle vloženého sloupce Pracovní poměr končilo chybou a formulář se stal trvale nedostupným.
 • Načítání bankovních výpisů ve formátu SEPA XML Camt.053 provádí odstraňování nevýznamových (levostranných) nul při načítání variabilního a specifického symbolu.
 • Na vytvářeném elektronickém příkazu k úhradě z účtu banky Sberbank ve formátu pain.001 se v referenci platby neuvádějí lomítka před variabilním, konstantním a specifickým symbolem.
 • Na tiskovém výstupu ISPV se nezahrnují náhrady do položky mzda.
 • Import souboru ISDOC selhával, pokud neobsahoval nepovinnou položku InvoicedQuantity.
 • Import faktury ve formátu ISDOC počítal DPH v odpočtu zálohového daňového dokladu (ZDD) koeficientem. Nyní se provádí přesný výpočet základu a DPH ve shodě s dalšími částmi aplikace.
 • Platba pomocí platebního terminálu v prodejní kase neuměla zareagovat na chybně zadaný PIN. Provádění platby bylo přerušeno až vypršením časového limitu.