2017.2.4.3

Přehled změn ve FlexiBee (19. 12. 2017)

Údržba:

  • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

  • Na tiskové sestavě faktury vydané se do rekapitulace DPH nezahrnují položky s Typem prodeje Použité zboží.
  • (Slovensko) Položky s přenesenou daňovou povinností (řádky A.2 KH DPH) nevstupovaly do Kontrolního hlášení DPH.
  • V REST-API byla vrácena možnost měnit sklad na položkách uhrazené přijaté faktury – stejně jako to umožňuje aplikace.
  • Opraveno nahrávání příloh v REST-API do evidence smlouva / dodavatelska-smlouva.
  • Exportované faktury do formátu ISDOC nebylo možné načíst, pokud faktura obsahovala přílohy.
  • Zobrazení formuláře Zaměstnanci – Přehled zaměstnanců končilo v některých případech chybou.
  • Instalace nové verze mohla selhat při aktualizaci databáze (upgrade č. 1101) v případě Rozpočtové a příspěvkové organizace.