2017.1.11

Přehled změn ve FlexiBee (2. 6. 2017)

Vylepšení:

  • Vylepšení Přehledů o přehledové proměnné, které umožňují interaktivně řídit komponenty Výsledky uživatelského dotazu, HTML Kód a Webová stránka.
    Komponenta Výsledky uživatelského dotazu byla vylepšena o možnost zobrazovat výsledky dotazu formou tabulky, z níž je možné stahovat data ve formě CSV souboru. Výsledky dotazu lze navíc ukládat do přidaných přehledových proměnných.

Údržba:

  • Tisková sestava Inventarizace pohledávek a závazků byla lokalizována do anglického jazyka.

Opravy chyb:

  • Odstraněna chyba REST-API v evidenci cenik, která nastávala při exportu záznamů s uživatelskými vazbami.