2017.2.3.2

Přehled změn ve FlexiBee (19. 10. 2017)

Opravy chyb:

  • Import dokladu v REST API zohledňuje volbu státu DPH prostřednictvím vlastnosti statDph. Její hodnota má nyní vliv na dostupné sazby DPH, řádky DPH atd. Dříve docházelo k efektivní změně státu DPH pouze prostřednictvím zvoleného typu dokladu nebo vyplněnou firmou.
  • Nebylo možné volat některé funkce webového rozhraní s využitím základní HTTP autentizace.
  • Oprava tisku adresních údajů na sestavě Upomínky. Poštovní adresa je nyní nadepsána, tiskne se větším písmem a adresa sídla odběratele nezasahuje výrazně do adresního prostoru obálky s okénkem.