2017.2.4.1

Přehled změn ve FlexiBee (6. 11. 2017)

Vylepšení:

  • Filtrace v REST-API umožňuje ve výrazech typu <datumová_vlastnost> <relační_operátor> <řetězcová_konstanta> uvedení řetězcové konstanty včetně časové zóny. Stejně jako v případě importů datumových typů, bude časová zóná ignorována.

Údržba:

  • Optimalizace aplikace pro zrychlení načítání bankovních výpisů.
  • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

  • Oprava výpočtu daňového zvýhodnění na děti s průkazem ZTP/P. Průkaz nebyl zohledněn ve výpočtu, pokud jeho platnost uvedená v Personalistice končila poslední den daného měsíce.
  • Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr končil poslední den v měsíci, nevstupovali daný měsíc do Podkladů pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.
  • V okně Mzdové složky – vstup a výběry došlo ke skrytí prázdného sloupce Středisko. Filtraci podle středisek z personalistiky je možné provádět ve funkci Rekapitulace složek.
  • Opravy chyb sumací v REST-API na položkových evidencí banka a pokladna. Tyto chyby vedly k zobrazení chybných údajů v Přehledech.
  • Metody REST-API pro vytvoření a obnovení zálohy firmy nepodporovaly nativní Content-Type application/x-winstrom-backup.
  • TLSA kontrola mohla v cloudovém prostředí zabránit aktualizaci klientské aplikace přes standardní HTTPS spojení (port 443). V takovém případě se aplikace pokusí stáhnout aktualizaci přímo ze serveru FlexiBee (port 5434).