2017.1.17

Přehled změn ve FlexiBee (18. 8. 2017)

Nové funkce:

  • Na seznam výběru jazyků v nastavení firmy byla přidána maďarština a rumunština.

Vylepšení:

  • Zrychlení vytváření tiskové sestavy pro faktury vydané a sestav z ní odvozených v případě, že nejsou evidována výrobní čísla.
  • Do odesílání notifikací ve Web Hooks byla přidána podpora pro permanentní přesměrování (status kód 301 nebo 308). V případě, že přesměrování vede na validní URL, proběhne automatická aktualizace adresy registrovaného hooku.

Opravy chyb:

  • Po změně plánovacího algoritmu Web Hooks ve verzi 2017.1.12 docházelo nahodile k uvíznutí hooků.
  • Oprava detekce znakové sady při načítání souboru s bankovním výpisem. Ojediněle mohlo dojít k chybnému rozpoznání znakové sady, což mohlo způsobit chybu načítání.
  • Oprava načítání zahraničních pohybů u bankovních výpisů ve formátu Gemini. Položky výpisu (Banka plátce 2-5) jsou nyní pro zahraniční pohyby nepovinné.
  • Ošetření chybových stavů při skenování příloh skenerem komunikujícím pomocí TWAIN rozhraní.
  • Opraveny drobné chyby v textech tiskové sestavy slovenské rozvahy.
  • Aktualizace firem prováděná po nasazení nové verze FlexiBee mohla kolidovat s aktualizacemi dalších firem, pokud běžely současně.