2017.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (2. 10. 2017)

Údržba:

  • Přidána podpora pro macOS 10.13 High Sierra.
    • Při problémech s hlavní nabídkou je zapotřebí provést aktualizaci aplikace z instalačního balíčku. Automatická aktualizace klientských stanic ze serveru problém neopravuje.
  • Pro banku Equa bank byla přidána podpora načítání bankovních výpisů v aktualizovaném formátu camt.053 verze 06.
  • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

  • Tiskové výstupy účetních sestav (Rozvaha atd.) se tiskly prázdné.
  • Na dodacím listě s prodejními cenami chyběla ceníková zkratka (kód).
  • V některých případech nebylo možné realizovat objednávku se sadami obsahující položky s evidencí výrobních čísel. Okno pro zadání výrobních čísel mělo chybně vypočtené nulové množství.
  • Oprava funkčnosti Sad a kompletů na databázi PostgreSQL 8.3.