2017.1.9

Přehled změn ve FlexiBee (12. 5. 2017)

Nové funkce:

  • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat zakázky. Import zakázek je možné dokoupit k licenci formou doplňku.

Vylepšení:

  • Odstraněna čárka na konci seznamů (např. výrobních čísel) vyskytující se na některých tiskopisech.

Opravy chyb:

  • Bylo zrušeno formátování čísel (oddělování řádů mezerou) ve vyhodnocování výrazů v odkazu uživatelského tlačítka (např. ${object.id}).
  • Voláním REST-API nebylo možné odstranit položku faktury s odpočtem zálohy nebo ZDD, pokud byl doklad uhrazen. Odstranění odpočtu bylo možné pouze z aplikace.
  • Ošetřena chyba v REST-API požadavku na evidenci cenik s uvedením parametru detail=custom bez specifikování seznamu vlastností. Dotaz nyní funguje stejně jako pro ostatní evidence a vrací data s implicitně uváděnými identifikátory (pokud není uvedení identifikátorů potlačeno jinými parametry).
  • Odstraněno nežádoucí stránkování tiskopisu prodejky 60mm. Na tiskárnách s ořezem docházelo k oříznutí ještě nedokončené stránky.
  • Zlepšeno zobrazení loga firmy na sestavách faktur tak, aby logo umístěné nahoře nezasahovalo do názvu firmy.
  • Oprava chyby, která se mohla projevit po výběru dokladu zálohy ve službě Odpočet zálohy/ZDD na faktuře. Chyba nastávala, pokud nebyl nastaven některý z jazyků v nastavení firmy na záložce Legislativa.
  • Odstraněna chyba objevující se při použití služby Generování penalizací na vydaných fakturách. Rovnež i tato chyba nastávala, pokud nebyl nastaven jeden z jazyků v nastavení firmy na záložce Legislativa.
  • Na Typu skladového dokladu byl opraven chybný titulek Typ účetní operace na Předpis zaúčtování.