2017.1.7

Přehled změn ve FlexiBee (7. 3. 2017)

Opravy chyb:

  • Odstraněna chyba importu, která nastávala při importu bezpoložkových dokladů s ručním stavem úhrady (stavUhr.uhrazenoRucne).
    Pozor: Způsob úhrady „Uhrazeno (ručně)“ nenahrazuje párování dokladů s pokladními nebo bankovními doklady a může vést k nesrovnalostem v účetnictví nebo daňové evidenci.
  • Doklady importované přes REST-API s prázdnou hodnotou PKP se před odesláním do EET nepodepisovaly. Odeslání bylo neúspěšné.
  • Oprava zobrazení údajů o nemoci na mzdovém listě, v případě čerpání nemocenské přes přelom roku.
  • Opraveno občasné duplikování osob ve výkazu ISPV.
  • Odstraněno chybné blokování vytvoření Přílohy k žádosti o nemocenské s odůvodněním: „Pro tento typ pracovního poměru se nevytváří oznámení.“ V případě firem migrovaných z aplikace WinStrom docházelo k blokování i pro typy pracovních poměrů, pro něž se oznámení vytváří.
  • Oprava zobrazování chybových hlášení, kdy se v některých případech zpráva vůbec nezobrazovala (např. chybně zadané heslo během přihlašování).