2017.1.12

Přehled změn ve FlexiBee (2. 7. 2017)

Vylepšení:

 • Změna plánovacího algoritmu pro odesílání Web Hooks, která řeší občasné zacyklení hooků. Mohlo docházet k vícenásobnému odeslání notifikací a současně ke zvýšené zátěži serveru a databáze.
  • Výpis zaregistrovaných Web Hooks (/c/{firma}/hooks) byl rozšířen o vlastnosti lastPenalty s časovou značkou poslední penalizace hooku a penaltyTimer s aktuálním počtem sekund zbývajícím do vypršení penalizace hooku. Došlo také k vylepšení algoritmu přidělování penalizací.
  • Kontrola funkčnosti hooku při jeho registraci nyní neposílá na zadané URL pouze prázdný POST, ale funguje jako běžná notifikace, pouze posílá prázdný seznam změn.
  • Zpracování Web Hooks provádí automatickou odregistraci hooku, pokud je odpovědí na odeslané notifikace status 410 (Gone).
 • V seznamu pracovních vláken serveru (na cestě /status/thread-pool) se zobrazují originální IP adresy klientů.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Na dialogu zobrazujícím licenci aplikace byla zrušena možnost registrace tzv. Start verze, která již není podporována. Mnohem více možností nabízí registrace varianty One.

Opravy chyb:

 • Přes REST-API nebylo možné získat přílohy ceníku, pokud byl načítán relací z jiné dotazované evidence.
 • Ošetření vstupních parametrů REST-API dotazu na zjištění stavu skladu k datu (/c/{firma}/stav-skladu-k-datu), kdy je nyní pro neexistující sklad vrácen status 404.
 • V některých případech se na Zjednodušeném daňovém dokladu při odeslání do EET nevytisknul čas.
 • Oprava vytváření kurzového rozdílu v rámci služby Vytvořit spojení úhrady pro případy, kde je uhrazovaný doklad v cizí měně a uhrazující v domácí, nebo naopak.
 • Opravy a vylepšení služby Automatická tvorba spojení úhrady (Dragon) — automatické párování příchozích plateb ve specifické úpravě vhodné např. pro ISP:
  • Při spárování se v případě přeplatku vytváří Zálohové faktury a Zálohové daňové doklady i v případech, kdy je na uhrazujícím dokladu uveden pouze účet plátce, pokud lze podle něj odběratele jednoznačně identifikovat.
  • Rozpad plateb nepodporoval druhou sníženou sazbu DPH.
  • Všechny doklady vytvářené na základě příchozí platby (rozpad platby, zálohové faktury) se vytvářejí s datem vystavení odpovídající původní platbě.
  • Důslednější kontrola správného nastavení před použitím služby. Služba nyní upozorňuje na chybějící nastavení dokladové řady v typech dokladů pro zálohové faktury a zálohové daňové doklady.
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala při použití služby Stáhnout online výpisy (Fio banka), pokud Bankovní účet neměl v záložce Elektronická banka pro formát SEPA XML uvedenou cestu pro ukládání výpisů.
 • V zahraničních elektronických příkazech k úhradě ve formátu MultiCash byla nahrazena již neplatná hodnota platebního titulu platnou hodnotou. Původní hodnota znemožňovala import příkazu do internetového bankovnictví.
 • Zobrazení Přehledů zohledňuje zvolený jazyk uživatelského rozhraní. Kromě češtiny je podporována slovenština a angličtina.
 • Z prodejní kasy se nyní při realizace platby kartou přenáší na platební terminál variabilní symbol dokladu.
 • Ošetření tlačítka Platba na Prodejní kase, která mohla způsobovat chybu aplikace při nestandardním nastavení číselníku typů plateb.